Ibsa ABO- Ummata Oromoo Lolli Irratti Baname Yakkamaa Taasisuuf Yaaluun Akeeka Mootummaa Wayyaanee Ifa Godha

Aside

Ummata Oromoo Lolli Irratti Baname Yakkamaa Taasisuuf Yaaluun Akeeka Mootummaa Wayyaanee Ifa Godha

(Ibsa ABO)

Mootummaan Wayyaanee akeeka dhaabbataa, ummata Oromoo miidhuu jedhuun lola ummata Oromoo irratti adeemsisutti dabalee ummatoota waggoota dheeraaf obbolummaa, jaalalaa fi nagaan waliin jiraatan irratti kakaasuun dhumaatii gaddisiisaa fi ulfaataa dhaqqabsiisuu erga jalqabee ji’ootni lakkaa’aman. Lola hogganoota, qondaalota waraanaa fi tikaa Wayyaaneen qindeeffamee ajaja isaaniin Liyyuu Polisiin irratti geggeeffamu kanaan lammiileen Oromoo lubbuu dhaban dhibbootaan lakkaa’amu. Kan qaamaa hir’atan, qe’ee isaanii irraa baqachiifaman, qabeenyi saamamee fi barbadeeffamee bakkeetti hafanis kuma dhibbootaan lakkaa’amu. Kun hundi tahee Muummichi Ministeraa Itoophiyaa guyyaa tokkollee dhimma kana dubbatee hin beeku.

Lolli ummata Oromoo irratti mootummaa Wayyaanee fi mootummaa bulchiinsa naannoo Somaaleen geggeeffamaa jiru kun akka tasaa kan eegale osoo hin taane, yeroo dheeraaf irratti yaadamee fi qoratamee kan jalqabame dha. Ummata Oromoo jilbeenfachiisuuf karoora hidhannoo hiikkatuu qaba jedhuun hikkachiisee meesha-maleeyyii taasisuun weeraraaf saaxile. Haala aanjaa mootummaan kun uume kana irratti hundaa’uunis, kanneen hidhannoo, leenjii fi dhiheessii gahaa mootummaa irraa argatan, ajajaa fi karoora mootummaa hojii irra oolchuuf, akkasumas fedhii addaa lafa Oromoo irraa qaban guuttatuuf gara-jabina dorgomaa hin qabneen Oromootti duuluun daa’immanii fi dubartiin osoo hin hafiin jumulaan ajjeesan. Mana irratti guban. Qabeenya saaman. Beeylada isaa ooffatan. Continue reading

Muddee 20, 2017. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame, Haala Yeroo irrratti qophii mata dureen isaa “Waraanni Ummata O romoo irratti kan labsame har’amiti” jedhuu fi Sagalee Bolisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Haala deemaa jiru irratti hubannaa barbaachisu

Aside

Kumkummee Sirbaa Irraa

Haala siyaasaa biyya Itophiyaa jedhamtu keessatti deemaa jiru hubachuuf hayyuu siyaasaa tahuu hin barbaachisu. Namni sammuu hubatuu fi ija argu qabu, waan ija namaa duratti, lafa irratti, mul’ataa jiru haaluu hin danda’u. Haalli siyaasaa biyya Itophiyaa shakkii tokko malee jeequmsa guddaa keessa seenee jiraachuun mirkanii dha. Kun jala sararamee beekamuu qaba. Maaltu dhalateetu waan haaraan jira jetta nama jedhuuf:

  1. Sadaasa 2015 irraa jalqabee ummatni Oromoo (keeessaahuu Qeerroo fi Qarreen) waggaa tokkoof sochii wal irraa hin citne isaan agarsiisan mootummaa Wayyaanee hundeedhaan raasee bakkatti akka hin deebine taasise. Sochiin kun mootummaan Wayyaanee akka humna isaa fixate dirree baasee mul’ise. Ummatni Oromoo walii hin galu kan jedhamaa ture bitaa fi mirgaa, kaabaa fi kibbbaa, magaalaa fi baadiyyaa ka’ee dhaadannoo wal fakkaataa dhageessise. Kana malees Gartuuleen siyaasaa harki wayyabi afaan tokko dubbachuu eegalan. Kun siyaasaa biyya sanaa keessatti dhaga’amee kan hin beeknee dha. Uummatoota wayyaba Amaaraa fi Oromootu wal tumsuu eegale. Kun waan haaraa dha. mitii? Continue reading