Gootonni Barattooti Oromoo Yuniverstii Wallaggaa Waraana Wayyaanee Mooricha Qubate Ari’anii Baasaa Jiru.

Muddee 28,2017Mootummaan gita bittuu Abbaa irree wayyaanee dararaa barattoota mooraa Yuunversiitii Wallaggaa irratti geggeessu daran hammeessuun itti fufee jira.
Haaluma kanaan sirni Wayyaanee mooraa yuunversiitii Wallaggaa keessa erga hoomaa waraanaa jumlaan qubachiiseen booda barattoota bahaaf gala dhorkaa jira. Gootowwan barattoonni mooraa yuunversiitii Wallaggaas ejjennoo isaanii daran jabeessuun lukkeewwan Wayyaanee mooraa yuunversiitichaa keessa jiran irratti ejjennoo cimaa fudhachuun lukkeewwan diinaa kanneen mooraa keessaa hari’anii jiru.
Humni federaalaa mooricha dhuunffatee jirus galgala galgala dukkanaan daa’effachuun qarree Oromoo mooricha keessaa baratan humnaan qabee gudeedaa akka jirullee maddi oduu qeerroo mooraa yuunversiitii wallaggaa addeessee jira.
Kun kanumaan osoo jiru reebichi humnaan oliillee barattoota oromoo mooraa yuunversiitii wallaggaa keessaa baratan irratti galagala galagala dhoksaadhaan raawwatamaa jira.humni waraanaa mooricha keessa dhuunffatee jirus galgala sa’a lamarraa kaasee namni kamuu mooricha keessa akka oliif gadi hin deemne jechuun barattoota nagaa doorsisaa akka jirullee maddeen qeerroo moorichaa ibsanii jiru.
Addattimmoo mootummaan wayyaanee barattoota oromoo sabboontota ta’aniin mooricha keessatti isintu barattoota qindeessa maqaa jedhuun adamsuuf lukkeewwan isaa erga bobaaseen booda barattoonni heedduun mooraa keessa ta’anii barachuuf rakkooleen adamsamuu akka itti hammaatellee barattoonni tokko tokko himatanii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s