WAREEGAMNI KEENYA HAAROMSA WAYYAANEEF MITI!! 

Aside

SEENAA  Y.G  (2005)

Famine under a severely bartered regime

Famine under severely bruised Ethiopian regime with violence

Utubaa tortoree dagaleen jabeessuuf yaaluun wallaalummaadha. Of gawwamsuudha. Guyyaa hin beekamnetti mana of irratti jigisanii of ajjeesuuf beellamaan jiraachuudha. Mata duree har’aa kana akka lamatti ilaaluun dansaadha. Inni jalqabaa, gawwamsaa wayyaanee kanaaf yoo dabarsinee of kenninee nuuf dhumachuu isaa. Inni lamadaa, wayyaaneen mataa isaa, waan tortoree jiru irratti haaroomsa jedhee of gawwamsuun isaa, Boolla ofiif qotaa jiru gadi fageessaa jiraachuu isaatii. wayyaanee ofiinuu tortoree, haaromsa buqqaasaan gaggeessa jechuun isaa, adda durummaan of ilaalee osoo hin taanee, nu tuffachuu irraa ta’uu beekuun gaariidha. Akka loon soogiddaan gara barbaadanitti oofanii sanaallee kabajaa nuuf hin qaban jechuudha. Humna hanga hin qabneetti maal fiduun nu tilmaamaa jiranii huadhaa.isaaniif baatii tokkotti lammiilee 700 ol dhabuun keenya, itti hin dhaga’amu. Kan itti mul’aatuu Angoo irraa haala itti hin buunee uumuu qofaadha.kun nuuf salphina!!!! Utubaan tortoree tasumaa Dagalee haaraadhaan hin jiraatu. buqqa’uu akka qabuu fi Utubaa haaraan dhaabbachuu akka qabu murteeffachuu nu barbaachisa. Utubaan sirna tortoree ol aantummaa Hiwaatootaa fi sirna isaaniitii. Kanatu buqqa’uu qaba. Continue reading

Empire of bleeding and thrombosis kept under bad physicians and wrong remedies

Aside

By Dr. Baro Keno Deressa

Baaroo

Dr. Baro Keno Deressa

The Oromo people are managed to unite under their vanguard organization OLF to fight for the same purpose (eradicating colonization). The formation of unity under one organization and the bravery act of Oromo people brought changes in Ethiopian empire. The Patriotic act and the clear message of qube generation guided by qeerroo leadership from Oromia get a good response from all nations of Ethiopian Empire (Amharas, Gurages, Afars, Ogaden, sidama, Benishangul, Gambellans, innocent Tigreans ….etc).

Many Oromo nationalists criticize the colonial system of Ethiopian Empire. The core value of Ethiopian empire was not build on the will and equality of all nations. Nations are a product of the human will and imagination and the institutions that sustain their collective efforts. The key values of federalism, democracy, and inclusive government have not been sufficiently consolidated as core values for their nations. Full or real freedom, they believe, will come with freedom of all. Eradicating all forms of colonial system of domination is crucial (political, economic, social, military) in order to accomplish freedom of all nations. Continue reading

Gabroonfataan Mirga Kamuu Ququnxuree Nuu Rabsuuf Mirga Hin Qabu!

Aside

Baarentuu Gadaa irraa
14238371_658212811000444_1439995930966660242_nUmmanni Oromoo gabroonfattuu, saamtuu fi darartuu murna bicuu Wayyaanee irraa  mirgi gaafachaa turee fi jiru hin jiru.  Oromoon Wayyaaneedhaan takkaawuu  kun natti hirrattee jira, kana naaf guuti, kun najalaa hafee ykn natti xiqqaatee jira isa kana  itti naaf dabali jedheehin beeku, jedhaas hin jiru.  Wayyaaneen Oromoofis ta’ee saboota humnaan weerartee jirtuuf mirga qunxurtee laachuufiif mirgas, hamilees hin qabdu.

Continue reading

SBO Fulbaana 16,2016. Oduu, Ibsa Gootichi Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaa Gaazzexeessitoota Bebbeekamoo Adduny aaf Kenne Irratti Gabaasa Qophaa’ee fi Gaaffii fi Deebii Artist Zarihun Wadaajoo kutaa 3ffaa

Aside

Olympic runner Feyisa Lilesa: ‘I will be killed if I go back to Ethiopia’

Aside

By Stephanie Busari, CNN

Ethiopian Feyisa Lilesa, making a similar gesure to the one made as he claimed silver in the men’s marathon at the Rio Olympics. Photograph: Mandel Ngan/AFP/Getty

Ethiopian Feyisa Lilesa, making a similar gesure to the one made as he claimed silver in the men’s marathon at the Rio Olympics. Photograph: Mandel Ngan/AFP/Getty

Lagos, Nigeria (CNN) — When Ethiopian runner Feyisa Lilesa raised his hands and crossed his wrists above his head in a defiant political gesture as he approached the finish line at the Rio Olympic marathon, it put the spotlight on his home nation.

“Crossing my wrists in Rio has already had a great impact on my life,” he said. “I am now separated from my dear mother, my supportive wife and my precious children in Ethiopia who I miss dearly.” Continue reading