U.S. CONCERN OVER ETHIOPIA

Aside

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

FILE – U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield.

(VOA News) — The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions.

The United States is very concerned over the situation in Ethiopia, particularly the instability in the Oromia and Amhara regions, Assistant Secretary of State for African Affairs Linda Thomas-Greenfield said in an interview. Speaking in New York on the sidelines of the UN General Assembly meeting, Assistant Secretary Thomas-Greenfield called the response by the government to protests an “intense and somewhat harsh crackdown:”

“We have had discussions with the Ethiopian government encouraging that they have dialogue, and that they open the possibly for press freedom, civil society’s ability to function, and that many of the people who have been put in jail be released.”

In Oromia anti-government protests began in November 2015, and they have also occurred in the northern Amhara region.

Assistant Secretary Thomas-Greenfield said the United States believes that the situation in the country could deteriorate and that the Ethiopian government is aware of that possibility as well.

“We’ve met with Prime Minister Hailemariam [Desalegn] in New York, and we have encouraged him to look at how the government is addressing this situation.”

“We think,” she said, “it could get worse if it’s not addressed – sooner rather than later.”

Magaalaa Naqamtee Keessatti Sirni Gaggeessaa Dargaggoo Ifaa Addisuu Kan Kaleessa Lubbuun Dabartee Haala Onnataan Xumurame

Aside

Fulbaana 26,2016

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaggoo Ifaa Addisuu badii tokkoon alatti qabsaa’ota Qeerroo Bilisummaa gidduutii ajjeechaa gara jabinaan qaamonni TPLF lubbuu kan baasan ta’ullee awwaalcha gootaa argatee jira.

Dargaggoo kun Nama umurii isaa keessatti Waayyaaneef buchulloota ishee hudhee qabaa ture yoo ta’u du’a gara jabinaatiin Jaallan waliin qabsaa’aa ture cinaa lubbuun darbullee;Awwaalchi Ifaa uummata kumaan lakkaahamuun kan gaggeeffame yoo ta’u,dhaadannoowwaan ciccimoof okkora jabaadhaan gaggeessan godhameefii jira.

Duuti dargaggoo kanaa uummata magaalaa Naqamtee hedduu kan aarsee finiinse yoo ta’u yeroo dhiyoo gidduutti gumaa Ifaa akkaa baafatan walii dhaadannoo isaanii har’aan ibsataniiru.

Kanuma sababeeffachuun humnoonnoonni mootummaa hidhannoo guutuudhaan magaalaattii keessa lakkoofsaan olitti kan deddeebi’aa oolan yoo ta’u,guutummaan magaalaa Naqamtee qaamota hidhannoo guutuun socho’aniin kirkiraa ooltee jirti.

Dargaggoonni Oromoo Magaalaa Naqamtee Loltoota TPLFn Qabamanii Hiraarfamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

20160924152733Fulbaana 26,2016 Suuraan dargaggoo kanaan gadiitti argitan kun Maqaan isaa Abubakar Nuuree jedhama. Dhalatee kaninni guddates magaalaa Naqamtee keessaa naannoo Dargee bakka jedhamu yoo ta’u sababii Oromoo ta’e duwwaaf  magaalaa Naqamtee keessaa hojii isaa idilee hojjechaa utuu jiru poolisoonni Oromiyaan TPLF f ergamanii fi deeninnatiidhaan qabamee erga qabameen boodas reebamaa fi lafarra harkifamaa bakka hojiisaatii butamee achi buuteen isaa dhabamee jira.
Dargaggoon Abubakar nuuree nama Oromummaasaatti boonuu fi Oromummaasaaf jedhees nama dii aaf hin jilbeenffanne akka ta’e jiraattonni naanno sanaa eeruu nuuf kennanii jiru. Dargaggoon kun hiriyyoota isaa heedduu waliin butamee akka dhabamees jiraattonni magaalaa naqamtee nuti dubbisne tokko tokko nuuf eeranii jiru.
Kanneen dargaggoo Abubakar waliin magaalaa Naqamtee keessaa achibuuteen isaanii dhabames:

Dargaggoo Amaanu’eel Beekkataa. Dargaggoon kunis dhalatee kaninni guddate magaalaa Naqamtee keessaa naannoo kutaa magaalaa jiituu mana barumsaa qophaayinaa Naqamtee cinatti kan argamuudha.

Dargaaggoo Ifaa Adisuu

Dargaaggoo Ifaa Adisuu 

Dargaggoo Hundee fi dargaggoonni heedduun maqaansaanii ammaaf hin beekamnes Oromoo sababa ta’an duwwaaf  magaalaa Naqamtee keessaa butamanii dhabamaa akka jiran Maddeen keenya magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqaban ifa godhanii jiru.

Eda galgala jiraataa naannoo Boordii irratti tarkaanfii gara jabinaa diinni fudhattullee maatiif hiriyoonnisaa qabsoo Ifaa Addisuun belbessaa ture
du’e lafa qabsiisuuf muranno guddaadhaan waadaa seenanii jiru Addatti haati Ifaa sa’aatii hospitaalaa baasanii ilma isaanii reeffa mana galchuuf jedhanitti bohichaa watwaatnaa ulfaataa keessa seenanii hanga maraatanif konkolaataan rukutuuf ka’utti kan gahan ta’ullee dhaadannoo “mucaako diinni si nyaatee” ,jechuun aariif dhikkifata isaanii ibsataa turaniiru.