Waraanni Agaazii TPLF Qaanyii Tokko Malee Abbootii Amantii Hiriira Nagaa Bahanitti Dhukaasaa Turuun Beekamaa Dha.

Aside

luba-daaniel-abraham-mandiiGaafa Hagayya 7, 2016 Luba Daani’eel jedhama.Godina Wallaggaa Magaalaa Mandii keessatti yeroo darbe hiriira nagaa gaggeeffamuuf ture sanarratti uffata ittiin waaqeffachiisan,Kitaaba Qulqulluu fi Fannoo baatanii Uummata fuuldura bu’uun hiriirsisan.

Ejjennoon itti aanee hiriira sanarratti fudhatame akkuma beekamu waraanni Agaazii TPLF amantoota ykn namoota isaan faana hiriiraa turan irratti reebichaa fi ajjeechaa erga gaggeessan booda Luba Daani’eel harkaa Kitaaba Qulqulluu fi Fannoo harkaa darbatanii erga reeban booda gara mana hidhaatti darbatan.

Yeroo ammaa kanatti erga gaafa hidhamee kaasee yaalli fayyaa tokkollee hin taasifamneef. 
Abbootiiin Amantii kaaniifis fakkeenya gaarii taatan. Seenaan yoomuu sin yaadata. Dhugaa barsiisaa,dhugaaf hidhamaa,dhugaaf du’uun Abbaa Amantaa ta’uu mirkaneessitan.