Hiriira Hagayya jahaa irratti kan qabaman ilmaan Oromoo 17 mana murtii Qirqoos/Golbootti dhiyaatan‏

Fulbaana 30,2016,Wanbadeen Murna TPLF guyyaa har’aa hidhamtoota 45 keessaa 17 mana murtii magaalaa Finfinnee Cirqoostti(Golbootti) dhiyeessuun,  Onkoloolessa  09,2016tti beellamee jira.Himatamtoonni kun badii tokko mlee,hanga har’aa kan hiraarsamaa jiran yeroo ta’u Hiriira guddicha Oromiyaa Hagayya jahaa irratti qabamuun isaanii ni yaadatama!

Giti bittuu fi cunqursituun alagaa kun yeruma Oromiyaa weerartee qabee ilmaan Oromoo sabboontota ta’an,qabsaayotaa kanneen Oromummaa isaaniitti boonan adaba addaa adabuun, hawaasa Oromoo sodaachisanii bulchuuf tattaaffiifi tooftaa isaan itti fayyadaman ta’uun isaa beekamaadha! Oromoota biyya abbaasaaniii keessatti harka qullaa hiriira bayan yakkuudhaan yakka labsii fi keewwata adabbiillee hin qabneen  himachuun cunqursaa jirti.Himati kun, “hiriira dirama mootummaa utuu hin beeksisin dhabuu” jedhuun kan himataman yeroo ta’u, seers adaba yakkaa biyyattii keessas keewwata hin jirre ta’uu abukaattoonni hidhamtoota kanaa ibsee jira.

Guyyaa har’aa Fulbaana 30 ganamarraa himatamtoonni dhiyaatanii himatamaan Addisuu Sanbataa jedhamu waan himatichatti hin dhiyaatiniif,abbaan murtichaa himatamaan kun poolisaan barbaadamee seeratti akka dhiyaatu jechuun sababa kanaanis beellamni addaa onkoloolessa 9tti darbee jira.

Himatamtoonni kunniin:_

1 Tasfaayee Damee Toleeraa

2 Geetaachoo Xilaahuun Gurmeessaa

3 Dirribaa Bayyanaa Abdii

4 Shaambal Jiidhaa Birraa

5 Birmajii Abbalaa Sobbooqaa

6 Ayyaanoo Abbalaa Sobbooqaa

7 Katabaa Tuububaa Bantii

8 Obsaa Dhiyeesssaa Gammachuu

9 Gammadaa Habtee Gabuul

10 Addis Sanbataa Albertoo

11 Muluunah Gazzuu Gaasoo

12 Sayyoo Abarraa Baacaa

13 Abbaayneh Masfiin Aselfeen

14 Caalaa Ajjamaa Wayyeessaa

15 Hayiluu Zawudee Hurrisaa

16 Abdallaa Hasan Mohaammad

17 Ashannaafii Taayyee Tamtamee jedhamu.

Himatamtoonni kun yeroo ammaa kana hojjettoota mootummaa kanneen turan, hojii irraa arii’amanii kan jiran yeroo ta’u waluma galatti hojii isaaniirraa ugguramanii mootummaa saba keenya garboomfateen jieenyi dhuunfaa isaanii jeeqamuu odeessi qeerroo bilisummaa Oromoo addeessee jira!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s