Godina Arsii Bakkoota Gara Garaa Keessatti Diddaan Ummataa Jabinaa Itti Fufe,Waraanni Agaazii(TPLF)s Ummata Nagaa Goolaa Jira.

Aside

Fulbaana 27,2016,Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa siree keessatti Qeerron Daandii cufee Wallee warraaqsaa Eebisaa Adunyaatin garmaamaa jira.

Kanuma waliin Arsii aanaa Diksiis Hamdaa magaalaa Diksiis keessatti kaabinootni OPDO ummata dararaa turan ammas gocha isaanii kana kan durii caalatti cichanii dalagaa jiraachuu fi miseensota ABO fi OPDO jechuun addaan baasanii namoota miseensota ABO ti jedhanii shakkan hiisisaa fi reebsisaa jiran maqaan isaanii akka armaan yeroo ta’u maqaan isaanii :-

 1. Muhaammad Qotichaa itti gaafatamaa dhimma nageenya aanaa
 2. Inispeektar Tashoomaa Mangistee
 3. Biraanuu Adaree itti gaafatamaa milishaa aanaa
 4. Bulbulee Muhaammad Bulchaa ganda 01Ta’uun beekamee jira.

Gama biroon achuma Godina Arsii lixaa aanaa Shaallaa gandoota ollaa magaalaa Shaallaa keessatti komaandoon ummata isaan dheefa daggalatti gale isintuu shiftaa bosonatti nurratti sooraa jira jechuun reebicha hamaa ummata nagayaa irraan gayaa jiru.ummanni magaalaa Shaallaa fi gandoota baadiyyaa jeeqama hamaa keessa jirra waan.ABO hin deggeriina jechuun kan ummata biyyattii shororkeessaa jiru sirna abbaa irree loltoota TPLF dha.

Arsii lixaa aanaalee Shaashamannee fi Shaallaa jiddutti kan argamu gaara Harree keessatti waraanni Agaazii ummatarraa hidhannoo hiikaa jedhamanii bobbaafaman tarkaanfii ummanni irratti fudhateen waraanni agaazii lama ummataan reebamanii galaafatamuun beekame. Continue reading

SBO Fulbaana 28,2016. Oduu, Haala Godina Kibba-bahaa irratti gaaffii fi deebii miseensa G/S ABO Jaal.Dachaas Roobaa waliin godhame kutaa xumuraa fi dhaggeeffatamuu kan qabu, akkasumas Irreecha 2016 Torontoo Kanadatti dhiheenya kabajame irratti gabaasa qindaa’ee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

Aside

Ilmaan Oromoo Affaar Keessatti Hidhamanii Turan Keessaa Namni Kudhan Fulbaana 26,2016 Mana Murtii Massalamiya Finfinnee Irratti Dhihaatan.

Aside

Fulbaana 27,2016 Finfinnee

because-i-am-oromoHimatamtoonni Sabboontoti ilmaan Oromoo kudhan(10) ammas guyyaan beellamaa irratti gaafatame! Himatamtoonni kun hirira guddicha Fifinnee Hagayya 6 bara 2016 irratti kan qabamanii fi gidirsaa Awaash booda, namoota 45 ta’anii kan hambisaman yeroo ta’an,yeroo ammaa kana “hiriira dirqama mootummaa beeksisuu dhabuu” ba’an maqaa jedhuun himatamanii beellama isaanii irratti guyyaa kaleessaa jechuun Fulbaana 26/2016 dhiyaatanii turan. Himatamtoonni kun, gartuudhaan kan mana murtii Massaallamiyaa jedhamutti himatamanii fi baay’inaan saddet yeroo ta’an, mana murtiitti dhiyaatanii hojjettoonni mootummaa hojiirraa dhorkamanii jiranii fi karaa seeraa alaa daangeffaman mana murtichaa mana hidhaa fi to’annaa keessa turuu keenyaaf waraqaa raga nuuf barreessaa hojiitti akka deebinuuf” jedhanii yeroo gaafatan Abbaan Murtii Andargachoo Jimaa jedhamu, waraqaa kana isaanii barreessuf,akkasumas bilbila isaanii Komishiniin poolisii Finfinnee irraa saame ajajee deebisiisuuf illee homaa aangoo akka hin qabne dubbachuun gaaffii isaaniitiif wajjiricha poolisii Addis Katamaa akka gaafatan ajaje.

Himatamtoonni kun,qabeenyaa isaanii irraa saamame qarshii, uffataa fi kophee akkasumas bilbila isaaniitiif, Waajjira Poolisii Addis Katamaa yeroo gaafatanitti waajjirri poolisii sun “bilbillikoo naaf haa deebi’u jedheetii waraqaa iyyannoo galfadhu” jedhamuun qabenyaa isaanii galmaa’ee irraa fudhatame akka iyyataan fudhatan jechuun hojii qaanessaa akkasii waajjirri poolisii sun hattuu gurmeessee ilmaan Oromoo hachisiisuu irra darbee saalfii wallaaluu fi lammiileetti qoosuun isaa beekameera Himatamtoonni kun ammas gaafa 6/10/2016tti kan beellaman yeroo ta’u, himatamtoonni kun:-

 1. Dirribaa Koorsaa Maammaa…. B/saa
 2. Eebbisaa Bal’inaa Qana’aa…. B/saa
 3. Baay’isaa Magarsaa …. H/mootummaa
 4. Taagal Daaqaa Waggaarii …H/mootummaa
 5. Magarsaa Baqqalaa … H/dhuunfaa
 6. Yaadataa Biraanuu….. Gaazexeessaa
 7. Mo’iibuli Misgaanuu…. Barataa
 8. Joonsee Ayyaanaa …..Gaazexeessaa jedhamu.Hidhaafi ajjeechaan qabsoo Uummata Oromoo duubatti hin deebisu.