Guyyaa Har’aa Oromiyaa Bakkoota Hedduutti FXG Itti Fufee Jira.

Aside

Fulbaana 12,2016 Guyyaa har’aakana Qeerroon magaalota oromiyaarraa FXG itti fufuun oole. Akka biyyaatti guyyaan bara haaraa kn guyyaa kabajaa ture garuu Oromiyaan guyyaa gaddaan kan oolte FXG finiinsuu fi ummanni Oromoo waan hundarraa dhaabee qabsootti seenee beelaa fi dheebuu osoo hin jenne kan itti fufee jiru yoommuu tahu kanneen jalee wayyaanee fi diinonni uummata Oromoo hojii dhhuunfaa isaaniif Oromiya keessa konkolaataa isaanii sochoosanii fi konkolaataan geejjibni mootummaas Oromiyaa keessa deddeebihu hundi tarkaanfii Qeerroon guyyaa har’aa bakka hedduutti hojiin ala tahe jira.
Akka odeessa Qeerroo godinoota oromiyaarraa addeessutti torban kun torban uummanni Oromoo mootummaa Wayyaanee waliin wal’aansoo isaa
jabeessee gara Bilisummaatti cehuf tarkaanfii eegaleedha. Torbee kana keessa sababa kanatti konkolaataan Wayyaanee fe’iinsa ykn tajaajila kennuu irratti argaman Amboo gada Awwaarootti konkolaataa fe’iinsaa 2,irratti tarkanfiin jabaan irratti fudhatameera.  Akkasuma Arsii lixaa konkolaataan deddeebisaa uummataa kan diinaa tahes 5 hojiidhaan ala tahee jira. ummanni Oromoo ammas tarkaanfii itti aanutti Qeerroodhaan durfamee qajeelfamni itti kannemudhaan tarkaanfii isaa itti fufeetu jira.
Akkasuma tarkaanfii garagaraa uummanni oromoo fudhatu keessatti magaala shaashimannetti isin ABO fi WBO dha jedhamanii ijoolleen 30 humna wayyaanee agaaziittiin butamanii bakka buuteen isaanii kaleessa dhabamaniiru. Akkasuma kofalettis ilmaan Oromoo qabsoo irratti humnaa fi qabeenyaa isaaniin halkanii guyyaa itti jiran 12 eessa buuteen isaanii dhabamee jira.
Godina addaa Oromiyaa magaalaa sulultaa keessatti barreeffamni ” qabsoo eegallee jirru irra aanuuf duula diinagdee irratti diddaa uumuuf sochiin baadiyyaa irraa gara magaalaatti tahuun midhaan akka gurgurtaaf hin dhiyaanne gochuuf xoophiyaan kamuu gaheesaa akka bahu dhaamsa dabarsina” barraaffamni jedhu Qeerroodhan  raabsamee jira. haaluma kanaan torbanoota muraasa booda dhiyeessin midhanii Oromiyarraa gara Finfinnee galu guutummaatti citee mirkanaa’uu akka qabu Qeerroon waamicha dabarsee jira.

Na dadhabe garaan koo

Aside

beekanBeekan Gulummaa Irranaa

Dhugaa jalatten arge akkamittan obsaree osoo abbaan qe,ee jira keessummaan ol darbaree? ol darbuu qofa mitii yoo dhiibe abbaa qe,ee akkamittan obsaree Barrri dhufee ni darba, jireenya akka fixeensaa Yoo lammiin kee garboomu ati akkamiin teessaa?
Jedheetoo na gaafate surreen koo gadi qabee maal jedhee deebisuufree garaatoo na dadhabe maal ani dhiira mitii yoommuu haadhon koo du,ee du,ee awwaalcha dhabu
Continue reading

Fiixa Baasuutu Nu Hafe!

Aside

Baarentuu Gadaa Irraa

annis_biyyaan_qabaQabsoon Oromoo ABOn hogganamu, qabsoon hidhannoo fi qabsoon FXG qeerroo dargaggoota Oromootiin finiinaa jiru guyyaadhaa gara guyyaatti babbalachaa fi jabaachaa deemuudhaan yeroo ammaa kana diina ulaa/ holqa/ duubatti deebi’uun hin danda’amne seensiisee jira. Oromoon firii qabsoo isaa, qabsoo hidhannoo ABOn gaggeeffamu, qabsoo FXG qeerroo dargaggoota ilmaan isaan finiinaa jiruu dhandhamuuf sadarkaa xumuraarra gaheera jechuun ni danda’ama.

Har’a caasaan diinaa gutummaa Oromiyaa keessaa ciramee bahaa jira.

Caasaan diinaa duraan ummata goolaa ture tokko shanee irraa eegalee amma kaabinee gandaa,Onaa fi Godinaatti Oromiyaa keessaa gara magaalaalee gurguddoo biyyattiitti baqachaa jiru. ummanni Oromoo Oromiyaa iddoo hedduutti gibirra kaffaluu, walgahii Wayyaanee fi jalee ishii OPDO dhaquu dideera.

Ummanni Oromoo keessuumaa WBO fi qeerroon Oromoo ergamtoota sirnichaa bakka arganitti adabaa jiru. Qabeenyaa isaa barbadeessaa, meeshaalee aadaa qabaniin reebaa jiru. Hidhattoonnii fi miseensoonni waraana sirnichaa kanneen ilmaan cunqurfamootaa ta’an hedduuniis ajaja sirna wayyaanee lammii keessan ajjeesaa jedhu diduun gara qabsoo ummataatti makamaa jiraachuun ifatti gabaafamaa jira. Continue reading