Shaggar Lixaa Keessa Diddaan Jabaachuu Irraan Daandiin Konkolaataa Bakkoota Hedduutti Cufamaa Jira.

Aside

Photo1342_001Gurandhala 9,2016 Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduutti Goototni barattootni Oromoo Warraaqsaa FXG jabbeessuun  Sababa gaaffii mirgaa gaafatneef Uummatni Oromoo jumlaan ajjeefamee, Jumlaan hidhaatti Guuramee, jumlaan Madeeffamaa Waan Jirruu fi Waraanaan Shororkeeffamaa waan jirruuf barnoota itti hin fufunu, barri baranaa guutummaan isaa bara qabsoofnee bilisummaa keenya itti gonfannudha jechuun diddaa isaanii jabeessuun itti fufan, Warraaqsii kun aanaa Jalduu Magaalaa Boonii keessatti haalan jabachuun itti kan fufe yoo ta’uu,

Daandiin Konkolaataa  Giincii gara Jalduutti geessuu gidduu bakkoota hedduutti  dhagaan cufamee jiraachuun ibsame jira. Waraannii mootummaa Wayyaanees  daadii banuu fi uummataa daandii adeemuu shororkeessuu irratti argama, gabaasaa kanaa badhinaan ni dhiyeessina.

Kana Malees Godinalee Lixa Shaggar Aanotaa Garaagaraa keessaatti Barruuleen Warraaqsaa haalaan uummataa Qabsootti jabeessanii fi  waamicha Hiriiraa mormii FXG’ of irraa qaban haalaan facaafamaa jiru, Uummatnis dhumnee dhabamna malee Sirna Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO jalatti tasuma deebinee hin bullu jechuun murtoo isaa waliif ibsa jira.

Aside

Fincilli Xumura Gabrummaa guyyaa har’aa Guraandhala 8,2016 Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti haalaan finiinaa oolee jira.

Jiraattoti naannoo Gujii Harqalloo,Hararge aanaa Doobbaa araddaa Madda Bilisummaa,Shaashamannee fi bakkoota adda addaa keessatti diddaan sirna Wayyaanee deemaa oolee jira.Haalli kun kan isa yaaddesse waraanni Wayyaanee waan qabee gadhiisu walaaluun uummata tasgabbii dhabsiisuu yaalu iyyuu sochiin Qeerroo jabaatee itti fufee jira.

Godina Kibba Lixa Shaggar(Waliiso) Keessatti FXG Haalaan Jabaachuu Irraa Manneen Barnootaa Hedduu Cufamaa Jiru.

Aside

Guraandhala 8,2016 Godina Kibba Lixa Shaggar (Walisoo) tti Goototni Barattootni Oromoo Manneen Barnootaa Sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa
warraaqsa FXG jabeessuun hanga gaaffiin mirga abbaa Biyyummaa Oromoo gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamutti qorumsaas hin fudhannuu, kutaas gallee hin barannuu barnootni bilisummaa booda(BBB) jechuun warraaqsii jabaatee itti fufe!!
Mootummaan wayyaanees Humna waraana Poolisii Federaalaa fi Agaazii gara godina Walisootti guuruu itti fufee jira. Godina Kibbaa Lixa
Shaggar Walisoo fi aanaawwaan Godinicha keessa Jiran cufa keessatti Warraaqsii haalaan jabaachuun kan gaggeeffamaa ture fi Ilmaan Oromoo
dhibbootaan lakka’aman Lubbuun itti wareegamanii fi Warraaqsaa Isaan Uummatni Oromoo Sirna bittaa abbaa irree kan of irraa kuffisee jiruu,
Yeroo ammaa kanas Sirna uummataan balaaleffatamee deebisuuf wayita mootummaan abbaa irree wayyaanee Waraana uummata Oromoo irratti labsee, Guutummaan Oromiyaa hoggansaa waraana Wayyaanee Qajeelfama karaa ‘Komaandi Postii’jedhamuun darbuun gaggeeffamaa jirtuu keessatti goototni barattootni Oromoo Walisoo Warraaqsaa FXG finiinsuun guyyaa har’aa Guraandhala 8/2016 Manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa Godina Walisoo keessatti argaman Kanneen akka Manneen Barnootaa Aanootaa fi Magaalotaa akka:
1. Mana Barumsaa Diilallaa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa
2. Mana Barumsaa Tulluu Bolloo sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa
3. Mana Barumsaa Walisoo sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa ,
4. Mana Barumsaa Tajii sadarkaa 2ffaa
5. Mana Barumsaa Dej. Garasuu Dhukii sadarkaa lammaffaa
6. Mana Barumsaa Wancii sadarkaa 2ffaa keessatti
7. Mana barumsaa Tolee sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa
8. Mana Barumsaa dheeraa sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa dabalatee Manneen barnootaa Godinicha keessatti argaman hunda keessatti Goototni
barattootni Oromoo Hanga Gaaffii Mirga abbaa biyyuummaa kabajamuu mirga namummaa fi dimookiraasiif deebiin nuuf kennamuu fi Mootummaan abbaa irree Uummata keenya irratti waraana labsee jiru fi yakka waraana nurratti rawwatamaa jiruuf itti gaafatamutti kutaas gallee hin barannuu qorumsaas hin fudhannuu jechuun diddaa isaanii itti fufan, Ergamtootni mootummaa Wayyaanee gara Walisootti humna waraanaa guuruu itti fufee jira.