Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Aduunyaa Deggersa Dargaggoota Oromoof Qabu Itti Fufuun Tinni’isa Diinagdee Taasise.

Aside

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 02,2015 Finfinnee 

Qeerroo interWaajjirri isaa biyya Ameerikaa keessa kan ta’e Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Adduunyaa  sochii dargaggoota Oromoo Oromiyaa keessaa bilisummaa fi dimokiraasiif falmaa godhaa jiru Qeerroo Bilisummaa Oromoo  gargaaruuf jecha deggersa maallaqaa doolaara 2,300 (kuma lamaa fi dhibba sadii) gargaaruun sochiin mirga namoomaa fi dimokiraasii akka jabaatu, uummanni Oromoo walabummaa isaaf sochii godhu keessatti gaheen warraaqsa dargaggootaa (Qeerroo) caalaatti akka cimuuu fi  Oromoonni ykn dargaggoonni mootummaa cunqursaa Wayyaanee jalatti hidhaa fi reebichaan dararaman akka tin’isa argatan taasisan.Gargaarsa ta’e kanaafis Qeerroon Bilisummaa galata lammummaa galcha.

Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Aduunyaan ammaan dursa yeroo adda addaatti sochii dargaggoota Oromoo kan bilisummaa fi dimokraasii ykn Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa keessatti karaa nagaa falmaa taasisaa jiru gargaaraa turuun ni yaadatama.  Qeerroon Bilisummaa Oromoo gargaarsa yeroo adda addaatti ta’e galata guddaa galchaa imaanaa qabsoo sabaa hegereefis caalaatti alaa keessaan akka hojjennu abdii wal irratti gatna jedha.

Taajjabdoota Filatnoo Wayyaanee Ta’anii Kanneen Sagalee Uumataa Dhoksaan Gurguran Uummanni If Keessaa Saaxilaa Jira.

Aside

Gabaasa Waxabajjii 02,2015

Naannoo Ammayyaa keessaa fi godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ummatni namoota taajjabduu filatnoo dharaaf taa’ee sagalee isaanii gurgure of keessa jiraachisuu dhorkee hari’ee jira.

Naannoo Ammayyaa keessaa  nama Gaaddisaa Hirphaa jedhamu Magaalaa Qotaa jedhamu keessatti taajjabaa ta’ee kan ture iddoo sanatti kan filatame isa harka ture , garuu waan isa harka ture san dabballoota Wayyaaneetti ni gurgurate waan ta’eef ummatni of keessaa hari’ee bakka jireenyaa dhabsiise . Akkasumas, Ganda Habaadhoo Hoolee jedhamutti kan filatame harka waan tureef tajabaa hari’anii sagalee ummataa bakka dhoksaa keessa dhokate irraa uummanni diigee baasuun sagalee isaa keessa gara sagalee 26 ta’u gara Finfinnee geessanii akka jiran gabaasi nu gahe addeessa.

Gaaffii Uummata Irraa Ka’aa Jiru Dura Dhaabbachuuf Jecha Karoora Guddina Transformation Lammaffaa Jechuun Hogganooti Wayyaanee(OPDO) Magaalaa Naqamteetti Wal Gahaa Jiru. Loltooti Dhalootaan Oromoo Ta’anis Jimmatti Qoratamaa Jiru.

Aside

Gabaasa Qeerroo Waxabajjii 02,2015

Qeerroo bilisummaaWaltajjiin kaabinoota Wayyaanee OPDO baha Wallaggaa guyyaa har’aa kana magaalaa Naqamtee galma naqamteetti geggeeffamaa jira

Gabaasi maadhee Qerroo qaama mootummaa keessaa akka gabaasetti kaayyoon waltajjii Wayyaanee uummatichi filmaata sobaarratti harka qabanii ,reebaa fi hidhaadhaan gidirsaa moone jedhan irratti gaaffi addaa waan kaasaa jiruuf jecha  deebii akkamii laatamuu akka qabuufi maqaa karoora guddinaaf tiraanisfoormeeshinii lammaffaa jedhuun uummaticha afaan faajjessuuf akka ta’e beekameera.

Korojoo filannoo sobaa Wayyaanee irratti namni tokko hin filanne jedhanii yeroo maxxansa illee uummatichi namni biraan yoo filachuu baates sagaleen koo eessa bu’e jechuun gaaffi dhalchaa jira. Guutuu impaayera biyyattiitti kun haqa jiru yoo ta’u oduun bubbulee Wallagga bahaa aanaa Leeqaa Dullachaarraa nuqaqqabe akka mul’isutti namooti hedduun ganda baataa yakkin irratti sagaleenkoo eessa bu’e jechuun gaafatan hanga ammaatti mana hidhaatti dararamaa jiru.

Gama biraan ammoo  Waxabajjii 1,2015 Godina Kibba dhihaa Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessatti poolisootni fi Wwrannii Wayyaanee dhalootaan  Oromoo ta’aan ABO waliin hidhata qabdu jedhamuun qorannoon dararama jiru.

Ilmaan Oromoo waraana kaampii Waraana dhiha Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessatti argamanii fi poolisootni kora bittinneessaa Oromiyaa fi poolisiin magaalaa baleessaa tokko malee Oromummaa isaanii qofaan humna waraanaa ABO waliin hidhata qabdu jedhamuun qorannoon dararamaa kan jiranii fi isaanuma keessa immoo ilmaan Oromoo hidhamuun dararamaa jiraachuu madden keenya saaxilan.  Ilmaan Oromoo kun face book, Email, skype,  fi twitter,  fayyadamuun ABO waliin qunnamtii tolfattan mootummaa garagalchuuf adeemaa jirtu jedhamuun face book, email, skype fi twitter  isaanii akka sakkatta’amuu dirqisiisaa jiraachuun, kanneen social media kamiinuu hin fayyadamneen immoo beekaa dhoksitan jechuun darararamaa jiraachuu  madden keenya saaxilan.

Filannoo Wayyaanee Bara 2015 Fi Haala Yeroo Biyyattii Keessaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroon Bilisummaa Oromoo.

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Filannoo Wayyaanee Bara 2015 Fi Haala Yeroo Biyyattii Keessaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroon Bilisummaa Oromoo

Waxabajjii  01,2015 ,Waamicha Uummata Oromoo- Qeerroon  Bilisummaa Oromoo  haala yeroo irratti hundaa’uun Sochii warraaqsa FDG filannoo sobaa fi  itti fakkeessii Mootummaan Wayyaanee  EPRDF’n  gaggeesse irratti  Uummata isaa waliin ta’uun FDG kan jabeessee jiruu ta’uu fi Murtii amma uummatni  Oromoo fudhachuu qabu  ilaalchisuun  Ibsa gabaaba uummata Oromoo hundaaf dabarsee jira.

Uummaatni Oromoo sirna gita bittoota Habashootaa humna qawween aangoo qabataniif yeroo inni osoo hin falmatin tolee bulaafi ture hin jiru. KKeessattuu kan yeroo dhiyoo yoo fudhanne, Ebla 11, 2014 as qindoomina fi waamicha ilmaan Oromoo qaroo dhaloota Qubee, Qeerroo bilisummaa oromootiin waamicha uummata isaatiif FDG dabarseen gaaffiin abbaa biyyummaa, gaaffiin mirgaa fi walabummaa biyya keessaa fi biyyoota ambaa keessatti dhageettii guddaa argateera. Wareegamani qaaliin lubbuu gaafattus ittus itti kaffalameera.

Warraaqsi kun  Warraaqsa diinni Oromiyaa dhuunfachuuf dachee Oromiyaa Finfinnee fi naannoo isheetti argamaan qoodachuuf, karoora diinni  maqaa ‘’Master plan’’ jedhuun qopheeffate adda durummaan kan dura dhaabbatee fi kaayyoo diinaa fi gabrummaa dura dhaabbachuun diina raafama guddaa keessa kan galchedha. Uummatni Oromoo Warraaqsaa FDG utuu addaan hin kutiin ittuma fufuun jumlaan ajjeefamuun,  jumlaan hidhamuu fi barnootaa fi hojii irraa arii’atamuun bilisummaa isaaf falmachuu irraa akka duubatti deebisuu hin dandeenye mootummaa garboonfataa wayyaaneetti argisiisuun waggaa tokkoo oliif Warraaqsi qabsiifame jabaachuun itti fufe.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo (QBO) Sochii warraaqsaa kana kallatti hundaan Uummata Oromoo ijaaruu fi qindeessuun  lafa dimookiraasiin hin jirree fi mirgi dhala namaa hin kabajamnetti filannoo dimookiraatawaa gaggeessuun soba jechuun ololli maqaa filannoo fakkeessii  wayyaaneen oofamaa jiruu dhaabbachuu qaba,  jechuun  irra deddeebiin ibsamaa tureera. Caamsaa 24,2015 dilbata darbe mootummaan Wayyaanee EPRDF’n filmaata fakkeessii sobaa gaggeessuun walqabatee Qeerroon  uummata dammaqsuu fi waliin ta’uun FDG irratti qabsiisee jira. Kana malees Uummatni Oromoo Oromiyaa cufa irraa  bilisummaa isaa gonfachuuf hiriiree jiraachuu diinatti argisiisan. Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 01 2015