Mootummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo Yuuniversitii Mattuu Jumulaan Barnoota Irraa Arihaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Waxabajjii 22,2015 Yuunivarsiitii Mattuu
oromo in ethioMootummaan Wayyaanee gochaa diinummaa fi abbaa irrummaa isaa ifatti muldhifatee jiruu Yuunivarsiitii Mattuutti barattoota Oromoo  Oromummaa yakkamuun  barnoota  irraa ari’aa jiraachuun ibsame.  Torbee darbee irraa eegaluun Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo  Oromummaan yakkuun barnoota irraa arhahaa kan jiru  yeroo ta’uu, yeroo ammaa kana  barattoota Oromoo arihaa jiraachuun madden Qeerroo bilisummaa Oromoo gabaasan .

Irraa guddaan barattoota arihamanii kanneen barnoota isaanii Yuuniversitii irraa xumuranii fi xumurataa jiran akka ta’e Qeerroon gabaasa. Ammatti kanneen maqaan isaanii ifaan beekame keessaa :-

  1. Barataa Biraanuu Mokonoon barataa ispoorii saayinsii waggaa 3ffaa baratu guutummaatti barnoota irra kan arii’ame.
  2. Barataa Leencoo Tasgaraa barataa Afaan Oromoo waggaa 3ffaa kan baratu gutummatti barnoota irraa kan arii’atame.
  3. Barataa Abbabee kan jedhamuu barataa Cotton Engineering waggaa 2ffaa kan baratu guutummaatti barnoota irraa kan arii’ame.
  4. Barataa Annissoo barataa Cotton Engineering waggaa 2ffaa kan baratu gutummatti barnoota irraa kan arii’ame.
  5. Barataa Dirribaa Hayilee barataa Economics waggaa 3ffa kan baratu gutummaatti barnoota irraa kan arii’atame
  6. Barataa Guutuu Indaaluu barataa ispoorti Saayinsii waggaa 2ffaa kan baratu waggaa 2f adabame jira.
  7. Barataa Gootummaa Galaashee Mechanical Engineering waggaa 2ffaa kan baratu waggaa 2ffaa adabame
  8. Barataa Kaasahuun Maammuyyee barataa mechanical Engineering waggaa 3ffaa kan baratuu waggaa 2f adabamee jira. Barataan kun asiin fuldura illee waggaa tokko barnoota irraa adabamee bara kana kan itti deebi’e.
  9. Barataa Magarsaa barataa management waggaa 2ffaa kan baratuu waggaa 2f kan adabame.

Kanneenkeessatti argamaan Ilmaan Oromoo nagaan barattootni hedduun arii’ama jiraachuun ibsame jira. Guutummaa lakkofsa barattoota arhiamanii jidduu kana Qeerroon kan beeksisu yeroo ta’u ,Barattoota Oromoo 45 irratti immoo beeksisaa baasuun maqaa qorannoo jedhuun dararaa jiraachuun ibsame jira.

Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee Mooraa Saayinsii fi Teekinooloojii Damee Qilinxoo Baratan Shira Mootummaan Wayyaanee Oromoota Irratti Addaatti Gaggeessu Dura Dhaabbatan.

Aside

Waxabajjii 21,2015 Finfinnee
23

AA Uni

Mootummaan EPRDF/TPLF akkuma amala isaa gama ittin qabee barattoota Oromoo hidhaatti guuruuf jedhee gama barattoota ilmaan Tigiree hiriiruun ilmaanOromoo irratti roorrisuuf yaalii guddaa godhus  goototni barattootni Oromoo shira diinaa irratti dammaquun FDG jabeessuun dura kan dhaabbatan ta’uun ibsame. Haaluma kanaan Warraaqsii jabaata ta’ee mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamuu keessatti qabachuun  mooraan Yuunibarsiitii kunis raafama guddaa keessa galte. Goototni barattootni Oromoo dabballoota wayyaanee gama barattoota Tigiree ta’an keessan hiriiruun barattoota Oromoo  hidhuu, ajjeesuu fi shiroota garaagaraa irratti rawwachuuf bobbaafaman dhagaan kan haleelaman ta’uu madden qeerroobilisummaa Finfinnee irraa gabaasan.

Goototni barattootni Oromoo ilmaan diinaa ergama diinummaa Wayyaanee baatanii fiigaa jirandhagaan of irraa haleeluun FDG waan itti jabeessaniif dabballootin mootummaan wayyaanee  mooraa Yuunibarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamu bulchaa jiran human Pooliisii Federaalaa fi Agaazii mooraa Yuunibarsiitiitti ol galchuun barattoota Oromoo irratti yakka sanyummaa rachuu kan eegalan ta’uutu ibsamee jira. Sochiin kun guyyaa kaneegalee hanga halkan keessaa sa’aa 5ttii illee kan itti fufe ta’uu irraan barattootni Yuunibarsiitii gadi lakkisuun gara Magaalaatti illee gadi ba’uun shira dabballoota wayyaaneen qabsiifame irraa gara Poolisoota federaalaa wayyaane dura dhaabbachuutti jabeessuun kan itti fufan ta’uun ibsame jira.

Mootummaan Wayyaanee sochii barattoota Oromoo kanatti yaaddoo keessa seenuun kan duraan iyyuu of dammaqaa jiraatu human poolisii federaalaa guddaa  barattootatti bobbaasuun  ilmaan Oromoo irratti Yakka reebichaa fi gara mana hidhaatti ukkamsee guuraa jiraachuun ibsame jira. Adeemsii kun immoo ittumaa barattoota Oromoo gara FDG kan jabeessaa jiru ta’uu irraan Yeroo ammaa kanatti adeemsii baruu fi barsiisuu mooraa Yuunibarsiitii Finfinnee Qilinxootti argamuu keessatti dhaabbatee jirachuun ibsamera.