Taajjabdoota Filatnoo Wayyaanee Ta’anii Kanneen Sagalee Uumataa Dhoksaan Gurguran Uummanni If Keessaa Saaxilaa Jira.

Gabaasa Waxabajjii 02,2015

Naannoo Ammayyaa keessaa fi godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ummatni namoota taajjabduu filatnoo dharaaf taa’ee sagalee isaanii gurgure of keessa jiraachisuu dhorkee hari’ee jira.

Naannoo Ammayyaa keessaa  nama Gaaddisaa Hirphaa jedhamu Magaalaa Qotaa jedhamu keessatti taajjabaa ta’ee kan ture iddoo sanatti kan filatame isa harka ture , garuu waan isa harka ture san dabballoota Wayyaaneetti ni gurgurate waan ta’eef ummatni of keessaa hari’ee bakka jireenyaa dhabsiise . Akkasumas, Ganda Habaadhoo Hoolee jedhamutti kan filatame harka waan tureef tajabaa hari’anii sagalee ummataa bakka dhoksaa keessa dhokate irraa uummanni diigee baasuun sagalee isaa keessa gara sagalee 26 ta’u gara Finfinnee geessanii akka jiran gabaasi nu gahe addeessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s