Yuniverstii Wallaggaa Keessatti GDO Akka Hin Sochoone Dhorkamus Barattooti Artii Oromoo Guddisuuf Gahee Isaanii Bahan.

Aside

IMG_20150604_090459Moora Yuunivarsiitii impaayera biyyattii keessatti GDO ykn gumiin guddinaaa fi dagaagina afaan Oromoo hidhata ABO waliin qabu maqaa jedhu qofaan aadaa fi seenaa uummatasaanii guddisuu irratti danqi dura ka’ameera, Haata’u malee guyyas kaleessaa  Waxabajjii05,2015 Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barattooti aartii Yuunibarsiitichaa haalaa miidhagaa ta’een agarsiisa aadaa taasisuun mataa diinaa gadicabsaniiru. Uffati aadaa,nyaanni aadaa,faayaan Oromoo marti dhiyaachuun uummaticha boonseera gara fuuladuraattis guddina aadaa fi seenaa uummatichaa irratti dhiibbaan Mootummaa bicuu kanaa akka itti cabuu  qabuufi aartii uummatichaa gudfisuun akka danda’amurratti marii bal’aan erga geggeeffamee eebba Oromootiin goolabamera