Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Aduunyaa Deggersa Dargaggoota Oromoof Qabu Itti Fufuun Tinni’isa Diinagdee Taasise.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 02,2015 Finfinnee 

Qeerroo interWaajjirri isaa biyya Ameerikaa keessa kan ta’e Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Adduunyaa  sochii dargaggoota Oromoo Oromiyaa keessaa bilisummaa fi dimokiraasiif falmaa godhaa jiru Qeerroo Bilisummaa Oromoo  gargaaruuf jecha deggersa maallaqaa doolaara 2,300 (kuma lamaa fi dhibba sadii) gargaaruun sochiin mirga namoomaa fi dimokiraasii akka jabaatu, uummanni Oromoo walabummaa isaaf sochii godhu keessatti gaheen warraaqsa dargaggootaa (Qeerroo) caalaatti akka cimuuu fi  Oromoonni ykn dargaggoonni mootummaa cunqursaa Wayyaanee jalatti hidhaa fi reebichaan dararaman akka tin’isa argatan taasisan.Gargaarsa ta’e kanaafis Qeerroon Bilisummaa galata lammummaa galcha.

Jaarmiyaan Qeerroo Idil-Aduunyaan ammaan dursa yeroo adda addaatti sochii dargaggoota Oromoo kan bilisummaa fi dimokraasii ykn Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa keessatti karaa nagaa falmaa taasisaa jiru gargaaraa turuun ni yaadatama.  Qeerroon Bilisummaa Oromoo gargaarsa yeroo adda addaatti ta’e galata guddaa galchaa imaanaa qabsoo sabaa hegereefis caalaatti alaa keessaan akka hojjennu abdii wal irratti gatna jedha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s