Wallagga Lixaa Ganda Yattii Bakka Deewweche Jedhamu Irraa Ummati Oromoo Dirqiin Qee’ee Irraa Buqifaman

Aside

Fulbaana 28,2012 Dambi Doolloo
Gabaasaa Qellem,Ona Anfiillo irraa addeessuun akkuma amala isaa mootummaan Wayyaanee lafa uummanni aanichaa qotee irra jiraatu keessattu uummanni ganda Yattii qotee kan irra jiraatu bakka Deewwechee fi Wayyaa jedhamuu dabarsanii Invesiteraaf kennuudhaan uummata jiraataa 300 ol ta’anii fi baroota dheeraa qonnaa fi hormaata looniin irra jiraachaa kanneen turan irraa kaasaa akka jiran gabaasaan Qeerroo ganda Yattii addeessa. Akkasuma lafa qonnaa jalisii kan taee uummata irraa fuudhanii abbaa qabeenyaatti gurgurachaa akka jiran gabaasaan addeessa. Bifa gorsaatiin qabanii lafuma ishee qabdan xaaoo fudhaati seeraan itti gargaaramaa isayyuu xaaoo kan hin fudhanne yoo tae lafti isin qabdan martiyyuu isin irraa fuudhama, kanaaf lafa isin irraa fuudhame dhiisaatii isa qabdan waliif hiraa, biyya keenya misoomsina investii goonaa jedhanii uummata gowomsaa akka jiran gabaasan addeessa. Lafa qonnaa kanneen biroo ammoo bosona dhaabnaadhaan uummata irraa ariaa akka jiran beekama. Qeerroon kana irra dhaabatee uummata ofitti qabuudhaan diddaa isaanii akka cimsaniif uummata gorsaa fi qajeelina adda addaatiin cina dhaabbachaa aka jiru gabaasan jiru addeessa.