Haala Boqochuu Muumicha Minsteera Ethiopia Mallas Zeenaa Irrattii ummanni Godina Ilu Abbaa Booraa Anaa Coraa waan jedhan qabu.

Aside

Haala Boqochuu Muumicha Minsteera Ethiopia Mallas Zeenaa Irrattii ummanni Godina Ilu Abbaa Booraa Anaa Coraa waan jedhan qabu.

Haala Mallasaa Irratti Ummanni Godinoota Adda Addaa Irraa Maal Jedhaa

Aside

Ummata godinoota adda addaa irraa haala diqiin (humnaan) boochisuu hammeenya Mallasaa irratti waan jedhu gama fuula duraa jala jalaan qerroon ni dhiheessa.