Godina Lixa Shaggar Aanaan Baakkoo Tibbee Humna Waraana Agaazii fi Kora Bittinneessaan Sakkatta’insii Guddaan Irratti Gaggeeffamaa jira .

Aside

Adoolessa 27/2016 Godina Lixa Shaggaar  Sodaa Guddaa Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG irraa kan Ka’een Aanaan Baakkoo Tibbee Humna Waraana Agaazii fi Kora Bittinneessaan Sakkatta’insii Guddaan Irratti Gaggeeffamaa jira .

Sochiin warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa baatii 8f itti fufinsaan adeemaa jiru; Godinaalee Oromiyaa Hedduu keessatti akkuma itti fufeen gara baatii 9ffaatti tarkaanfachaa wayita jiru kanatti Biyyattiin Caalmatti raafama guddaa keessa galtee jiraachuun beekame  Aanaan Baakkoo Tibbee Wallaggaa Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Lixa Shaggar Iluu galaanii fi Calliyaa Daangessitee  kan Argamtuu Daandii Guddaa Gara Wallagga Bahaa Naqamtetti geessuu fi Daandii guddaa Gara Horroo Guduruu Shaambuutti geessuu irratti kan argamtuu guyyaa kaleessa human waraanaa guddaan weeraramtee sakkatta’insii guddaan Magaalaa Bakkoo daandii bakkoo fi iluu galaan Gidduu fi Daandii Gara Horroo Guduruutti geessuu irratti gaggeeffama kan olee guyyaa ha’aas ittuma fufee jira. Humni waraana Wayyaanees gara Aanota Lixa Shaggar  Iluu Galaan Ijaajjii, Calliyaa Geedoo, Midaa Qanyii Baallammii, Daannoo fi Godina wallaggaa Bahaa fi Godina Horroo guduruu Wallaggaa Shambuu, Haratoo, Amuruu, Jaartee, Guduruu, Fincaa’aa fi Habaaboo Guduruu  dabalataan qubsiifamaa jiraachuu madden keenya Godinaalee dhihaa Oromiyaa garaagaraa irraa gabaasaan.
Akka guutummaa Godina Lixa Shaggarii fi Gidduu Galeessa Oromiyaa , fi Godinaalee Oromiyaa Bahaa Arsii Lixaa fi Harargee Bahaa fi Lixaa,
Godina Booraanaa , Gujii fi Baaleetti  jabaachuu Sochii warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXGn cinatti Duullii gabaa lagachuu fi uggura
dinagdee buusuu itti fufee jiraachuu Maddeen keenyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gabaasa jiru, Guutummaa gabaasa kanaan walitti
deebina.

Dhaamsi  Hatattamaa  Deebii Hatattamaa argachuun Dirqama

Aside

Damee Boruun

Barreessaa dhugaa baasa!Qeerroon Bilisummaa Oromoo Adoolesa 17,2016 Daamsa Hatattamaa uummata Oromoo dabrsee jira. Waamchi yaroo isaa eegate waan dhufeef ilmaan Oromoo onnumaan fudhachuu qabna jedheen amana. Bakka jirru marati gamtaan saba keenya wajjin dhaabbachuu fi aarsaa barbaachisu keennuuf of qopheessuuu nu irraa eegama. Gummaachi qabsoo bilisuummaa saba keenyaaf goonu dacha dachaan dabaluu qaba.

Mootummaa faashitii ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessaa jiru kana wajjin qabsoo karaa nagaa ni goona jechuun funyoo mormatti of hidhanii of fanisuu irraa adda hin  tahu.  Mootummaan TPLF sagalee nagaan rakkina furuu jedhu hiikaa isaa hin beeku. Kan beeku afaan qawween furuu duwwaa dha. Mirga keenya meeshaa qabnu maraan karaa dandeenyuu falmachuun haqa dhalootaan qabnu yoo tahu Waaqayyos akka nuyi wajjin jiru dagachuu hin qabnu. Filmaatni qabnu humnaa fi meeshaa qabnuun diina faashitii kana of irraa ittisna yookaan duguugamnee baduu dha. Amma yoonaatti qabsoon keenya karaa ifa taheen filmaata kana lamaan keessaa  murteefatee hin jiru . Garuu ammaan kana eejjennaan fudhatame jiraachuu saba Oromoof murteessaa dha.

Qabsoo bilisummaa biyya lafaa irratti godhame keessatti  yarooitti uummatni bal’aan gartuu waraana xiqqoon aangoo mootummaa cabse  aangoo qabate hin jiru. Hojiin humna garee waaraana uummata damaqisuu , ijaaruu fi dhidhachiisuu dha.  Mootummaa kan humnaan cabsuu danda’u gaafa uummtni bal’aa gamtaan kaa’ee  duraa dhaabbate qofa. Lolli bilisummaa lola uummata bal’aati malee lola humni muraasni mootumaa cabsee bilisummaa mirkaneessu miti. Haalli kun adda bahee hubatamuu qaba. Hojiin ijaarsaa daaba bilisummaaf dhaabbatee kaayyoo bilisummaa  dhaabbateef irratti hundeefatee  uummata bal’aa  dhamqisuu , ijaaruu fi hidhachiisuuf qabsaa’uu dha.  ABO waggaa afurtmaan darbaan kana keessaa qabsoo bilisummaa  uummatni Oromoo har’a itti jirru kana argamsiisuu wareegama amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye baasee jira. Gootonni Oromoo hedduun itti aarsaa tahanii jiru. Damaqinsi uummata keenyaa sadarkaa  har’a jiru kana irra gahuu kan danda’e tasa lafaa ka’ee akka hin taane bareechinee hubachuu qabana.Dhaamsi Hatattamaa Deebii Hatattamaa argachuun Dirqama