The Ethiopian Government Should Not Be Rewarded for Massacring its People

Aside

HRLHAJuly 3, 2016 in Human Rights, Oromia 

HRLHA’s  Appeal  and Request for immediate ActionAppeal to:H.E. Mr. Mogens Lykketoft
The President of the 70th Session of the United Nations General Assembly

UN Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY, 10017
Tel: +1-212-963-1234
http://www.un.org/pga/70/contact-us/
UN GA President
@UN_PGA

Copied to:

Dear Mr President Lykketoft,

First of all, using this opportunity, let me Introduce to you the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA)

“The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) was originally founded in Ethiopia in 1996      by the name “Human Rights League (HRL)”,  it was silenced at the outset by the Country’s authoritarian regime. It was then re-launched from the Diaspora in 2007 by exiled founders and members of the HRL.  It was then re-named the Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA), and registered as a non – profit and non – political organization in Ontario, Canada on the 14th of June 2007.

HRLHA aims to defend fundamental human rights,  including freedoms of thought, expression and assembly or organization. It also works to raise the awareness of individuals regarding their own basic human rights and those of others. It insists on the observances of international and regional treaties, protocols, covenants, instruments, agreements, etc. on human rights as well as due processes of related laws. It promotes the growth and development of free and vigorous civil societies”.Appeal to UNSC President  Info Kit – Updated 10-04-16 (1)

Godina Lixa Shaggar Amboo: Aanaa Xuqur Incinnii Magaalaa Dirree Incinniitti Keessatti FXG Marsaa 6ffaaf Gaggeefamaa Oole.

Aside

1bAdoolessaa 3-4/2016 Godina Lixa Shaqggar  Amboo: Aanaa Xuqur Incinnii Magaalaa Dirree Incinniitti Goototni Qeerroon Daragaggootni Barattootni Oromoo fi uummatni Oromoo walitti Dhufuun Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Marsaa 6ffaa  bifa adda ta’een dhoosuun mootummaa faashistii abbaa irree wayyaanee dura Dhaabbatan. Yakka Ajjeechaa Duguginsa Sanyii (Genocide) Godinaalee Bahaa Oromiyaa Harargee Awwadayi ,  Arsii Lixaa Shaashaamannee, fi Bakkoota hedduutti Yaakka Waraanaa Agaaziin Rawwatamaa jiru gadi jabeessuun balaaleffatan.
Tarkaanfiin Ajjeechaa Duguuginsa Sanyii Waraanaa Agaaziin uummata Oromoo Oromiyaa golee garaagaraa keessatti fudhatamaa jiruu kufaatii abbaa irraa kan saffisiisuu fi mootummaa wayyaanee fi aangawootaa biyyatti gaafatamaa seeraa fi seenaa jala kan galchu malee gaaffii uummata  Oromoo deebii kan hin taa’ee fi Warraaqsaa Biyyooleessa Oromiyaa takkaa dhaabuu kan hin dandeenye ta’uu ifaadha!!
Warraaqsiii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Marsaa 6ffaan Godinaalee Bahaa Oromiyaa Finiinfamaa jiruu Daran Jabaachuun Giddugaleessa Oromiyaa Finfinnee fi Naannoo Ishee dabalatee  Godinaalee dhihaa Oromiyaa  guutummaa Godina Lixa Shaggar Amboo fi Aanoota godina lixa Shaggar jalatti argamaan, Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Godina Bahaa Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa keessatti Itti Fufee Jiraachuu Fi Barruun Warraaqsa FXG Marsaa 6ffaas Godinicha keessa belbelaa jiraachuun Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee taa’umsaa fi dhaabii hanqatee halkanii guyyaa dhiphinaa fi Muddaama ulfaatatti seenee jiraachuun ibsame jira.
Haaluma Walfakkaatuun  Lixa Shaggaar Aanaa Xuqur Incinnii Magaalaa Dirree Incinniitti bifa adda ta’een Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa FXG marsaa 6ffaan kan dhoofame yoo ta’u, Godinichuma Aanota Akka Tokkee Kuttaayee, Gudar, Amboo Mana Barumsaa liibaan Maccaa sadarkaa 2ffaa, Giincii, Jalduu , Meettaa Roobii, Gindabarati, Adaa’aa Bargaa, Midaa Qanyiitti Sochiin uummataa fi dargaggootaan jabaachuu irraa mootummaan wayyaanee soda fi Muddama guddaa seenuun human waraanaa dabalataan uummatarratti bobbaasuun duulaa hidhaa, sakkattaa’aa fi hiraarrasaa guddaa waraanatti dhimma bahee raawwachaa jiraachuun yakka waraanaa uummataarratti dalagaa jiraachuun ibsamera.

Aside

Adoolessa 4,2016 Godina Arsii magaalota Siree,Darrabbaa,fi Indato keessatti halkan kana waraanni Agaazii ummata magaalarraa gara baadiyyaa galuuf deemufii ummata magaalaa keessa deddeemu sakkata’aa kan jiran yoo ta’uu ummata karaarra deemu hanga boorsaa isaanii kiisaa guuranii sakkatta’uutti jiraachun beekame.