Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Keessatti FXG Itti Fufee Jira.

Aside

Adoolessa 24,2016 Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaana Ganda Ijeeree jedhamtu keessa cimee itti fuufe jira  eda halkaan biroo bulchinsa ganda ejeree kan ta’e cabsuun gootonni galmee maqaa ijoolloota basaastuun qopheesite fi ragalee heeddu fi teessuma biroon sun qabduf meeshaa degersa ishee hunda abdiin keessumeessani jiru amma yoonatti qamni kana godhee adda ba’ee hin beekamu garuu namoota gurguddoo fi dubartoota naannoo sanatti argaman hunda irraatti reebbaan cimaan gaggeeffama akkasumas da’immaan ol demtoota dandii irraatti jiksani aleella cima irraan ga’a jiru dabalees achumaan kan akeekkachisuu barbaannu polisiin Tesfa’ee jedhamu kan dhalataa naannoo Gaba Jimaata ta’e akka Uummata keenyaaf of eeggatu beeksifame.