Visionary vision with curative and palliative character.

Aside

By Dr. Deressa 

Dr Baro KenoAs the Oromo people resisted Ethiopian invasions, they confronted both Ethiopian soldiers and traitors, for example during Menilik (like Gobena), during Haile Selassie (feudal corrupted individuals with militia’s), during Derg era (derg military and traitors so called cadre) and now days- during Tigrai kingdom (OPDO’s militias and Opportunistic individuals). Through all political systems the power was/is in the hand of Habesha’s (Amhara and Tigrians) but the face of it on the local level is often Oromo’s. Despite these seeming contradictions, it remains insufficient to speak of Oromo responses to the imposition of colonial rule.

The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision. If I paint a wild horse, you might not see the horse but surely you will see the wildness. This paper discusses:

  • why Oromo visionaries fail to see or understand the programmed killer mind of our enemies from time to time and still fulfilling enemy plan (destroying Oromo people unity, creating confusions and cultivating traitors).
  • Oromo people need curative vision but not palliative ones.

Oromo people have a long standing of fighting for freedom. Our goal is to liberate our people from slavery and build the social justice where people are not be discriminated against, nor their welfare and well-being constrained or prejudiced on the basis of gender, sexuality, religion, political affiliations, age, race, belief, disability, location, social class or socioeconomic circumstances.

Oromo people had and have a brilliant philosophers, thinkers, writers, orators, artist, organizers and athlete. But all those talents serves the so called Ethiopian destructive institution and  criminal leaders instead of serving his own nation (Oromo people). All those knowledge’s went to serve and shape the permanent killer of our nation (Oromo people). Again now days there are many Oromo intellectuals and individuals are running and working hard like previous one to shape the collapsing empire by destroying Oromo people unity, by creating paralyzed organization and creating confusion between our people. Vision of victory

SAAMICHI MAQAA “ABO”,

Aside

OROMUMMAA FI BILCHINA QALBII DHABUU IRRAA MADDA   ?

barruuSEENAA Y.G(2005) kutaa 1ffaa

Nama Qabsoo keessatti hirmaate mitii, sabummaa qofti itti dhaga’amee waan gaggeeffamaa jiru miidiyaa irraa qofa ka hordofu, dhugaa adeemsa qabsoo Oromoo, dogoggora tokko malee dubbachuu ni danda’a. Seenaa fi yeroo irraa barachuu jechuun kanadha. Haqa Kana mirkaneessf ragaan adda duraa , Ummata Oromoo kabajamaadha. Gaaffii , Ummati Oromoo hanga dhumaatti maaliif ABO waliin dhaabbachuuf murteeffate ?? Waggoota 26n dabran ABOn Biyya keessa odoo hin jiraatiin, Ummati of laatee isaaf falmuun maal irraati ? gaaffii    jedhuuf deebii haqaa kan kennu, Oromoo ofittummaa irraa bilisa ta’ee qofaadha. deebii gaaffii kanaa adda baasanii beeku ykn hubachuu irraa, Namoonni hedduun karaatti deebi’aniiru. gariin ammoo ittiin dogoggoranii, Jaalala ummataa ofittummaan laaquuf, akka malee kachachalaniiru. kanneen ABOn dhaaba haqaaf dhaabbate ta’uu hubatanii beekan, mooraa haqaatti deebi’anii kabajaa waa hundaa olii kan ta’e, “kabajaa Ummataa” argataniiru. Kanneen ittiin Dogoggoran ammoo, Maqaa ABO jedhamu saammatanii humna ofii dhaabbachuuf yaalanii itti salpahataniiru. Salphachaas jiru. ofii salphatanii Dhaaba Ummata miliyoona 45 ol bakka bu’uu, kan maatii fi hiriyyootaa taasifachuus yaalaniiru.SAAMICHA MAQAA ABO….kutaa 1ffaa

Barattootaa fi Barsiisota Oromootiin Gaaffiin Abbaa Biyyummaa Ka’e Daran Itti Fufee Jabaachuun Walaghiin Leejii Siyaasaa Wayyaanotaa Fashalaa Jira.

Aside

Fulbaana 22,2015 Naqamte

23Qondaalotii fi hogganooti Wayyaanee TPLF yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti barsiisotaaf leenjiin siysaasaa kennamaa jiru irratti gaaffiin itti ka’aa jiruu fi diddaan barsiisota irraa ka’aa jiru haalaan hammaachaa dhufe.Bakkoota baayyeetti barsiisotaa fi barattoota irraa gaaffiin abbaabiyyummaa jabeessuun wayyaaneettii waaroo salphinaa aguugee jira.

Maddeen Qeerroo Wallagga aanaalee Beegii,Mandii,Najjoo fi Jaarsoo akkasumas Qeellem Daallee Waabaraa,Magaalaa Qaaqee dabalees guyyaa har’aa Fulbaana 22,2015 ammoo Wallagga Nuunnuu Qumbaa,Waamaa Qassoo,Sibuu Siree,Waayyuu Tuqaa fi Jimmaa Arjoorratti gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuun Wayyaaneettii wacuufi itti iyyuun barattooti sagantaa walga’ii Wayyaanee diiguun beekameera.

Keessattu gabaasi Qeerroo magaalaa Naqamtee akka hubachiisetti barattooti qophaa’inaa Naqamtee gaaffilee bu’uuraa

  1. Maasterpilaaniin finfinnee haqamuu waadaa nuuf seenaa
  2. Filmaata sobaa waan darbeef wayyaaneen Barattoota qabxii ittiin gara yuunibarsiitii seenamu olkaase haquu qaba
  3. Zayita silgaan guutame raabsuun Innis dhibeewwan akka kaansarii,dhiibbaa dhugaa,dhibee sukkaaraa fi onnee ta’aa waan jiruuf faalessummaan uummata keenyaa akka eegamuuf zayita qulqullina hinqabneen uummata daguuguun yaa dhaabbati
  4. Mana diiggaan uummata keenya irraa haadhabbatu
  5. Maqaa Vaatiitiin mootummaan kun uummata keenya saamuu yaadhabu jechuun gaaffilee hedduu kaasanii waltajjii isin wajjin teenyu hinqabnu jechuun sa’a boqonnaa duraatti achitti isaan gatanii deemuu Qeerroon Barattoota nutti himanii jiru

Wallagga Aanaa Manasibuu Keessatti Warraaqsi Bilisummaa Ka’een Walqabatee Qonnaan Bulaan Oromoo Tokko Loltoota Wayyaaneen Ajjeefamee Godina Lixa Shaggar Aanaa Ada’aa Bargaa Magaalaa Mogor Keessatti Ammoo Manneen Jireenyaa Akka Diigaman Murtaawe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 21,2015

diddaa9Fulaaban gaafa 11.2015 Waggaa haaraa Habshaa ilaalchisuun warreen sirna nafxanyaa lellisan aanaa ManaSibuu keessaa yeroo uummata irratti dhiichisanitti Wallagga lixaa aanaa Manasibutti dargaggoonni Oromoo guyyaa kana motummaa abbaa Irree Wayyaanee balaaleffachaa oolan,haala Kanaan araddaalee qonnaan bultootaa keessaa osoo hin hafiin dargaggoonni wallitti dhufuun walleelee Qeerroo,ABO fi WBO faarsuun sirna mootummaa Wayyaanee balaaleffachaa akka turan maddi Qeerroo gabaasa.

Guyyaa kana gaaffiin mirgaa dargaggootaan dhageessifameen uumanni kan gammadee fi sochii dargaggootaa kana waliin kan hiriire yeroo ta’u jalee fi ergamtootni Wayyaanee mufii fi inaaffaa guddaan itti dhaga’muun ABOn maaliif faarfatama, Qeerroon Bilisummaas uummata keenya nurratti kaaste jedhamuun lukkeewwan Wayyaanee bakka jiranii gadi yaa’uu dargaggoota hedduu fi abbootii maanguddoos osoo hin jenne dhaanuun itti seenan. Kanumaan dhaadannoon dargaggoota jabaateen dhimmi nageenya fi dura gandaa kan tahe tokko lukkee wayyaanee poolisii Amansiisaa Birhanu jedhamuu fi bulchaan gandaas Margaa Raggaasaa kan jedhu dargaggaggoo Suleeman Kadir jedhamu irratti haleellaa fudhatameen lubbuun yoo darbu namootni hedduunis guyyaa kana reebamuu fi hidhaatti guuramaa akka oolanis gabaasni nu gahe addeessa.

Gama biraan Fulbaana 20,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Ada’aa Bargaa Magaalaa Mogor keessatti manneen jireenyaa akka diigaman gidduu kana murteeffameera; Kana malees Walga’iin barsiisotaas diddaa Wayyaaneetiin ukkanfame gaaffii mirgaa barsiisotni kaachisuun walga’ii Wayyaanee dura dhaabbachuun kan Mormaa turan ta’uun ibsamera.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaaneedhaa tooftaalee garaagaraa fayadamuun Ummata Oromoo lafa isaarraa buqqisuu itti fufeera. Haaluma kanaan magaalaa Mogor keessatti manneen jireenyaa 240 ol ta’an akka diigamaniif murtii isaa dabarfateera. Manneen jireenyaa kunniinis torbee tokko keessatti diigamanii dhumuu qabu jechuudhaan jiraattota magaalichaa akeekkachuun beeksisa maxxansiiseera. Ummatni gama isaaniin manneen jireenyaa nurraa diigamanii akka bineensaa dirree qullaarra jiraachuu mannaa mirga keenyaaf falmannee dhumuu wayya jechuudhaan ibsa ijjannoo baafataniiru. Mootummaan wayyaanees haala sochii ummataa kanatti rifachuudhaan humna waraanaa dabalataan garasitti guuraa jiraachuun ibsameera. Kanatti dabaluudhaanis, magaalaa fi baadiyyaan naannoo kanaa warshaalee Simintoo hedduudhaan qabamanii kan jiran waan taheef magaalota naannawaa Finfinnee jiranitti akka dabalamuuf murtii dhumaa dabarseera.

Aadde Iteenash Margaa Abdiisaa Hoggantuun Waajjira Aadaa fi Turizimii Magaalaa Naqamtee Sadarkaa Hojjettootaatti Maaster Planii Finfinnee Mormuun Hojii Isaanii Gadhiisuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Fulbaana 21,2015 Naqamte

NekemtAadde Iteenash Margaan hojii ogummasaanii barsiisummaarraa gara W/ra aadaa fi turizimiitti haadha adeemsa hojii ta’uun yeroo dheeraa hojjechaa erga turanii booda,mormii maaster pilaanii finfinnee sadarkaa hojjettootaatti waan balaaleffataniifii reebicha fi hidhaa Oromootarratti adeemsifamu dargaggoota Oromoorraa qolachuun nama seenaa gaarii godhataniifi jaalala uummatasanii biratti qabaniin gantoota Wayyaaneen yeroo dararaa damdamachuu waan dadhabaniifi dhukkuba aariin itti dhufurraas hafuu waan dadhabaniifi hojii gadhiisanii gara maatiisaanitti galan.

Aadde Iteenash hojii Mootummaa Wayyaanee gadi lakkisuunfi lagachuun fakkeenyummaa gaarii waan qabuuf ilmaan Oromoo bulchiinsa alagaa jalaa ba’uuf hojii muudama Wayyaanee ofirraa mulquun gaarii ta’uufi tumsa barbaachisus ilmaan Oromoo waliif taasisanii walcina akka dhaabbachuu qaban hubachiifna

Leenjii Siyaasaa Barsiisota Oromoof Kennamu Dura Dhaabbattan Sababa Jedhuun Fulbaana 19,2015 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Anaa Jaartee Keessatti Oromoonni 32 Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Gabaasa Qeerroo Fulbaana 20,2015

DIDDAABalleessa tokko malee sababaa gaaffii mirgaa gaafataniif qofa ilmaan Oromoo nagaan Oromummaan yakkamuun Waajjira Poolisii Aanaa Jaartee keessatti ilmaan Oromoo nagaan 32 olitti lakka’aman hidhamuun dararamaa kan jiran ta’uun ibsame.
Mootummaan Wayyaanee olola leenjii siyaasaa isaa itti uummata burjaajessuuf ofaa ture, irraa gaaffiin mirgaa kabajamuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo ilaallatu fi kabajamuu mirga namummaa ilaalchisuun mootummaa Wayyaane dura dhaabbachaa jiraachuun uummatni Oromoo jiraattootni magaalaa fi qonnaan bultootni gaaffiin barsiisotnii fi barattootni Oromoo kaasaan gaaffii keenyaa gaaffii keenyaaf immoo mootummaa deebii kennuu hin qabnu jechuun sirna wayyaanee EPRDF/TPLF jalatti hin bullu jechuun murtii waan dabarfataniif Qonaan bultoota 32 olitti lakka’aman Jumlaan ukkamsee hidhee dararaa jiraachuu madden keenya gabaasan.
Walga’iin barsiisoota Oromoo Godina Wallagga Bahaa Shaambuu, Jaartee, Haratoo, Guduruu, Habaaboo Guduruu, Jimmaa Gannatii fa’aatti gaaffii mirgaa dabballootaa fi ergamtoota wayyaanee OPDO irratti kaasuun bu’aa tokko malee diddaa barsiisotaan fashalaa’uun ibsamee jira. Mootummaan Wayyaanee EPRDFn waan qabee gadhiisu dhabuun Uummataa Oromoo nagaa maqaa ajaja mootummaa keenyaa fudhachuu
diddan jechuun jiraattoota Aanaa Jaartee ta’an jumlaan namoota 32 olitti kanneen lakka’aman qabee hidhatti darbuun ibsame. Ilmaan Oromoo hidhaman kunis
1.Obboo Mangistuu Abdiisaa,
2. Obboo Ayyaanaa Geetaa
3. Obboo Gammadaa Geetaa
4.Obboo Salbaanee hundee
5.Obboo Waqtolee Jaalataa
6.Obboo Mulgeetaa waljirraakanneen keessatti argaman badii tokko malee Oromummaan Yakkamuun kanneen hidhatti darbaman keessatti kan argaman ta’uun ibsame jira. Ilmaan oromoo hidhuu fi Ajjeesuun, biyya irraa arii’achunn amala mootummaa abbaa irree ta’uun isaa ifadha. Mootummaan Wayyaanee yakka Oromiyaa keessatti gaggeessa jiruuf kan itti itti gaafatamu ta’uu dhaammatan.