Aadde Iteenash Margaa Abdiisaa Hoggantuun Waajjira Aadaa fi Turizimii Magaalaa Naqamtee Sadarkaa Hojjettootaatti Maaster Planii Finfinnee Mormuun Hojii Isaanii Gadhiisuu Qeerroon Gabaase.

Fulbaana 21,2015 Naqamte

NekemtAadde Iteenash Margaan hojii ogummasaanii barsiisummaarraa gara W/ra aadaa fi turizimiitti haadha adeemsa hojii ta’uun yeroo dheeraa hojjechaa erga turanii booda,mormii maaster pilaanii finfinnee sadarkaa hojjettootaatti waan balaaleffataniifii reebicha fi hidhaa Oromootarratti adeemsifamu dargaggoota Oromoorraa qolachuun nama seenaa gaarii godhataniifi jaalala uummatasanii biratti qabaniin gantoota Wayyaaneen yeroo dararaa damdamachuu waan dadhabaniifi dhukkuba aariin itti dhufurraas hafuu waan dadhabaniifi hojii gadhiisanii gara maatiisaanitti galan.

Aadde Iteenash hojii Mootummaa Wayyaanee gadi lakkisuunfi lagachuun fakkeenyummaa gaarii waan qabuuf ilmaan Oromoo bulchiinsa alagaa jalaa ba’uuf hojii muudama Wayyaanee ofirraa mulquun gaarii ta’uufi tumsa barbaachisus ilmaan Oromoo waliif taasisanii walcina akka dhaabbachuu qaban hubachiifna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s