Waamicha Diddaa Master Pilaani-Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Waamicha Diddaa Master Pilaani

   Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa

Seenaa keessa bakka olaanaa fi yaaddannoo kan qabatu bara 2014 baatii Ebla irraa kaasee oromiyaa keessatti Diddaa mormii Maaster Pilaanii mootummaan wayyaanee akeekkate dura dhaabbachuun lubbuun ilmaan oromoo itti wareegame, uummanni jumlaadhaan mana hidhaatti guurame, kaan qaamaan miidhame tahullee diddaa kanaan karoorri Maaster Pilaanii yeroof kan hojii irra hin oolle yoo tahu mootummaan wayyaanee yeroo ammaa tuffii uummata oromoo irraa qabu maal fiddiidhaan karoora kana gara hojiitti hiikuuf murtoo irra jiraachuun yeroo ammaa miidiyaalee gaazixaa fi kkf irratti bahaa jiraachuun hubatamaadha.

Haata’u malee dhiigni ilmaan oromoo yeroo darbe dhimma kanaaf dhangala’e hamma dhiiga saree tokkoottillee lakkaa’uu dhiisuun tuffii irra darbee maqaa kanaan sanyii oromo balleessuu fi lafa isaa irra buqqisuu fi dhiiga ilmaan oromoo dhangalaasuuf as bahee. Dhiiga ijoollee oromoo irra tarkaanfachuun kun milkaa’uun tuffii saba guddaa oromoo irraa qaban mul’isaa jiru.

Kanaaf;Waamicha Diddaa Master Pilaanii