Barattootaa fi Barsiisota Oromootiin Gaaffiin Abbaa Biyyummaa Ka’e Daran Itti Fufee Jabaachuun Walaghiin Leejii Siyaasaa Wayyaanotaa Fashalaa Jira.

Aside

Fulbaana 22,2015 Naqamte

23Qondaalotii fi hogganooti Wayyaanee TPLF yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti barsiisotaaf leenjiin siysaasaa kennamaa jiru irratti gaaffiin itti ka’aa jiruu fi diddaan barsiisota irraa ka’aa jiru haalaan hammaachaa dhufe.Bakkoota baayyeetti barsiisotaa fi barattoota irraa gaaffiin abbaabiyyummaa jabeessuun wayyaaneettii waaroo salphinaa aguugee jira.

Maddeen Qeerroo Wallagga aanaalee Beegii,Mandii,Najjoo fi Jaarsoo akkasumas Qeellem Daallee Waabaraa,Magaalaa Qaaqee dabalees guyyaa har’aa Fulbaana 22,2015 ammoo Wallagga Nuunnuu Qumbaa,Waamaa Qassoo,Sibuu Siree,Waayyuu Tuqaa fi Jimmaa Arjoorratti gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuun Wayyaaneettii wacuufi itti iyyuun barattooti sagantaa walga’ii Wayyaanee diiguun beekameera.

Keessattu gabaasi Qeerroo magaalaa Naqamtee akka hubachiisetti barattooti qophaa’inaa Naqamtee gaaffilee bu’uuraa

  1. Maasterpilaaniin finfinnee haqamuu waadaa nuuf seenaa
  2. Filmaata sobaa waan darbeef wayyaaneen Barattoota qabxii ittiin gara yuunibarsiitii seenamu olkaase haquu qaba
  3. Zayita silgaan guutame raabsuun Innis dhibeewwan akka kaansarii,dhiibbaa dhugaa,dhibee sukkaaraa fi onnee ta’aa waan jiruuf faalessummaan uummata keenyaa akka eegamuuf zayita qulqullina hinqabneen uummata daguuguun yaa dhaabbati
  4. Mana diiggaan uummata keenya irraa haadhabbatu
  5. Maqaa Vaatiitiin mootummaan kun uummata keenya saamuu yaadhabu jechuun gaaffilee hedduu kaasanii waltajjii isin wajjin teenyu hinqabnu jechuun sa’a boqonnaa duraatti achitti isaan gatanii deemuu Qeerroon Barattoota nutti himanii jiru