SBO Fulbaana 14 Bara 2014 – Oduu – Du’aan boqochuu Aadde Faaxumuaa Galmoo ilaalchisee Ibsa gaddaa ABO – Haala Oromiyaa keessaa irratti namoota adda addaa waliin marii taasifamee fi qophiilee adda addaa hammatee jira

Aside

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Qophii Fulbaana 12, Bara 2014/ Seenaa Jeneraal Huseen Bunee fi Qophiilee Adda Addaa

Aside

Qophii sagalee Qeerroo guyyaa Fulbaana 12 Bara 2014 sagantaan Afaan  Oromoo har’aa sagataalee:-

  1.  Oduu Oromiyaa keessaa,
  2. Ibsa Qeerroo Bilisummaa filannoo bara 2015 ilaalchisee bahe,
  3. Oduu gaddaa du’a Aadde Faaxumaa Galmoo
  4. Seenaa guutuu Jeneraal Huseen Bunee Kutaa 1ffaa hammateera.