Xumura Walgayii Barattootaa Wallaggaa Irratti Baajatni Barattootaaf Qophaaye Bashannana Qondaalota Wayyaanee Irra Oole.

Aside

Fulbaana 07,2014 Naqamte

OPDO.jpg saamtuuAkkuma beekamu Yuunniversitiilee adda addaa irratti barattootni guyyoota 15f walgayi taa’aa turan, Mootummaa Wayyaanee waliin osoo walii hin galiin barattooti Oromoo gaaffii mirgaa akka kaasaniin Fulbaana 3,2014 gara qe’ee maatii isaaniitti akka galan gabaasnee jirra, turmaata walgayii barattoota guyyoota kanaa keessatti guyyaa guyyaatti gaaffiwwaan ka’aa turan hunduu qabxiiwwan garagaraa Yuuniversitii irraa maddaa turuun beekamaa dha.

Eegala dirqiin fudhachiisuuf Wayyaaneen yaale keessatti  walgayii irratti gaaffii barattootni kaasaa turan keessaa tokko dhimma durgoo kennamuu ilaalchisee Yuuniversitii hunda irratti gaaffiin barattoota irraa utuu walgayin hin eegalin dura kaafame.Dhimma
durgoon wal qabatee fi xumura walgayii Wayyaanee qopheessite kana booda barattootaa baajatni addaan qophaaye tureera kan jedhamu odeeffamaa ture,booda irra xumura karaara walgahii Wayyaaneen booda barattoota waliin waan waliig aluu dhabaniif baajeti jedhame hojii irra ooluu hanqatee ykn dhabuun hogganooti Wayyaanee ofii isaanitiif oolchuu filatani.

Durgoon barattootaa qarshiin 450 kan kenname iyyuu bishaan haayilaandii gara qarshiitti jijjiiruun kennameef. Xumura walgayii irratti jechuun Fulbaana 3,2014 gama Wallaggaa irraa fakkeenya godhannee yoo kaane,galma guddaa Leeqaa Naqamtee fi kan
galma magaalaa Gimbii irratti argamu irratti sagantaa bashannaanaa qopheessuun baajatni hedduun barattootaa kennamuuf qophaayee jireenya hogganoota Wayyaaneef oolee jira.