Dhaamsaa fi dhaadannoo dhalootaa

Aside

Dhaamsaa fi dhaadannoo dhalootaa

Jiituu Lammii Waxabajji 22, 2014

barruuOromoo fi Oromiyaa ilaalchisee taateewwan dhageettii Addunyaa hawatan hedduun tibbana dhagahamaniiru. Haalli kun Oromoon humna guddaa egeree Gaanfa Afrikaa harkaa qabu tauu addunyaa waan yaadachiise fakkaata. Gama biraatiin inaaftuu gaaddidduu saba kanaa eegdee rifattu hunda yaaddesseera. Hundumaa caalaattimmoo furtuun rakkoo Oromoo harka Oromoo qofa jiraachuu fuulleetti akeekeera. Tolus badus dhimmi Oromoo harka gamtaa ummata Oromoo keessa jira. Oromoon gamtaa waliigalaatiin sochoonaan gabrummaa bara dheeraa yeroo gabaabduu keessatti ofirraa kuffisuu akka dandau taateen tibbanaa barannoo guddaa kaaeera. Gatii dhiigaa fi lubbuu keenyaan haqa dhabne deeffanna. Kun murtii dhalootaa ti. Miluu murtii dhalootaa waliin turtii goona.

Jiituu, Waxabajji22.doc

Godina Lixa Shawaatti Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Cawwaaqaa Miidhaa Loltooti Mootummaa Itiyoophiyaa Irraan Gahaniin Boqote.

Aside

Waxabajjii 21/2014 Godina Lixa Shawaatti Sabboonaa Dargaggoo Oromoo Galaanaa Nadhaa Cawwaaqaa daraaraa mootummaan fashistii Wayyaanee irraan ga’een dhukuba sammuuf saaxilamee dhukkubsachaa kan ture, haalli dhukuba isaa yeroo irraa gara yerootti waan itti jabaateef guyyaa har’a lubbuun wareegamuu dhageenye gadda guddaatu nutti dhaga’ame.

Galaanaa Nadhaa Cawwaaqaa Godina Lixa shawaa Aanaa Tokkee Kuttaayetti abbaa isaa obboo Nadhaa cawwaqaa fi haadha isaa addee
Geexee Hachaaluu irraa bara 1972tti dhalatee. kutaa 1-8 manaa barumsaa tokkee Irressaa sadarkaa 1ffaatti xummure.Kutaa 9-12 manaa barumsaa Amboo sadarkaa 2ffaa tii baratee. Galaanaan namaa barumsaa issaan baay’ee cimaa ta’ee turee Akkasumaas qabsoo ummataa Orommoo irrattii namaa gumaachaa guddaa buusee turee Baratoota walittii qabee waay’ee qabsoo kan barsisaa turedhaa. baraa 1992 waay’ee bosonaa baale yeroo gubatuus adda duree tahuun gaaffii gafachaa fi fincilaa diddaa gabrumaa fininsaa kan turedha. barumaa kanaa keessa harkaa dinaan qabamee manaa hidhaa masaraa mootummaa kan magalaa amboo keessattii reebichii fi dararaan guddaan iraa gahaa kan ture keessaa issaa adda duree dha.

Kanaa qofaa mitigaa Galanaan namaa GUMII AADAA FII AFAAN Oromaa yeroo jalqabaaf manaa barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa keessaattii akka dhaabatuu taasissee keessaa isaa addaa duredhaa.
Baraa 1994 A.L.H qabsoo diddaa gabrummaa turee irrattiis gumaacha gudda kan raawwachaa turedha. Baraa kanaas yeroo lammafaaf harkaa dinaa galuun dararaan guddaa kan irraa gahee turee. Baraa kanaa qormaata kutaa 12ffaa waan fudhatuuf manumaa hidhaa sanatti akka kenamuuf tasifamee . Achumaa manaa hidhaa keessa tahee qabxii boonsaa 3.6 galmeesisuun barnoota sadarkaa…….. ol anaaf garaa Universitii Maqaleetti ramadamee. Akkumaa hidhaa baheen barnotaaf garaa Unversitii Maqalee qajelee barumsaa isaa itti fufee. Guyyoota murasaan booda ….. mootummaan wayyanee hordofaa turtee osoo innii garaa dormittii deema jiruu dubaan rukkuttee kuftee bakka inni kufettii summii sammuu namaa adoochuu warananii biraa sokan . Galaanaa bakka kufee sana bulee ganamaa hiriyyonni isaa achittii isaa arganii iyyanii garaa manaa yaala finfinnee Amanuel jedhamuu geesaan garuu maal godharee lubbuun keessa jirattuus sammuun isaa sirrii hin turre. Dhukkubaa isaa baatee waggaa 11 rakkachaa turee guyyaa harraa lubbuun isaa dabartee.21/6/2014 biyyoon itti haa salphatuu.
Qabsa’aan ni kufaa Qabsoon itti fufa!,
Injifannoon Uummata Oromoof!.

 

Uummanni Oromoo Godina Lixa Shawaa Magaalaa Amboo Humnaa fi Dirqamaan EPRDF Deggeree Akka Hiriira Bahuuf Ajajii fi Qajeelfama Aangawoota Wayyaanee Irraa Kallattiin Qophaayeef ,Jiraattoti Aanaa Amboo Diddaan Dura Dhaabachuuf Qophiitti Jiru.

Aside

Waxabajjii 21,2014 Amboo

diddaaUummaata Oromoo Godina Lixa Shawaa Magaalaa Amboo fi Gudar irratti duula Olola Afaan faajjii uummuuf jecha Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Magaalaa Amboo irratti uummata dirqisiisee hiriira Waxabajjii 22/2014 baasuuf jiru dura dhaabbachuun dirqama ilmaan Oromoo hundaati!!.

Wayyaaneen hiriira kana Yeroo lama uummata Baasuuf yaalii gootee diddaa uummataan kan duraa fashalaa’ee yoo ta’uu yeroo 3ffaaf uummaata dirqisiisuu fi shororkeessuu irratti argamti. Haala uummata Oromoo kessaattuu jiraattoota Magaalaa Amboo yoo hiriira kana baatanii hin hirmaattan ta’ee Rakkinoota Armaan Gadii kanatu isin eeggata jechuun uummata shororkeessuu irratti argamti:

1. Manneen daldalaa keessan ni cufama,

2. Gaaffii tokkoo malee hidhaa baatii sadii hanga jahaatiin adabamtuu,

3. Ijoolleen keessan bakka isin arguu hin dandeenyetti hidhamu,

4. Namoota asiin fuldura FDG keessatti hirmaatanii ajjeefamaniif itti gaafatamtu,

5. Warraaqsaa FDG mootummaa garagalchuuf godhamaa jiruuf itti gaafatamtu jechuun uummaata humna waraanatti fayyadamuun maqaa garee fi gooxii jedhuun walitti qabuun sodaachisuuf olola kana oofa jiran illee uummaanni gochaa shororkeessuummaa mootummaan Wayyaanee Oofaa jiru kana balaaleffachuu irratti argama; kanaan wal qabatee uummaanni nagaan qe’ee isaa irra qabamee hidhamaa jira.Uummanni Amboo Qeerroo Bilisummaa Waliin Hiriire Gamtaan Ka

FDG Wallagga Anfilloo Keessatti Qabate Daran Jabaachuu Irraan Waraanni Wayyaanee Humni Dabalataa Naannicha Qubsiifame.

Aside

Waxabajjiii 21,2014 D.Doolloo

Gabaasa Qeerroo Qellem Dambi Doolloo waxabajjii 21 addeessuun sochii uummanni oromoo fi barattoonni Qellem irratti taasisaa jiran isa yaaddessuudhaan kanaan dura uummata oromoo hidhaatti guuruun furmaatatahuu dhabuu irraan ammas uummanni oromoo gaaffii mirgaa barataa waliin tahuudhaan dhiyeessuu isaa waan hin dhaabneef, hidhaanis uummata Oromoo godina kana keessa jiraatu boodatti waan hin jechisiisneef guyyaa har’aa mootummaan Wayyaanee tarkaanfii ummata irratti fudhachuf jecha
humna waraana Agaazii konkolaataa toorba dabalataan Anfilloo keessa akka qubachiise gabaasi Qeerroo ni addeessa.

Uummanni diddaa kanan dura eegale sochiin isa fakkaatu irratti mul’atee jennaan gaaffii tokko malee hidhaa utuu hin taanee rasaasaan reebuu kan jedhu odeeffannan isaa caasaa mootummaa irraa ibsu addeessa, barataas tahe hojjetaa kamiinuu dabalatee saalaas utuu hin qoodin tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jedhe humna waraanaa fi lukkuulee isaatti dirqama kanaa kennaa akka jiru gabaasni nu gahe addeessa.

Aside

The #OromoProtests Solidarity Rally in Brussels at European Parliament,

Posted: www. Gadaa.com   Waxabajjii/June 21, 2014 · Finfinne Tribune

Members of the Oromo community in Europe staged a solidarity rally in Brussels, Belgium, at the European Parliament on June 20, 2014, to bring awareness about the human rights violations of the TPLF Ethiopian regime on the Oromo people – including the killing of more than 100 Oromo students and civilians, mass imprisonments of thousands of Oromo students as well as expulsions from universities of Oromo students for nonviolently protesting TPLF’s ‘Addis Ababa Master Plan,’ a plan that is designed to annex land from the State of Oromia and evict millions of Oromo farmers around Addis Ababa – both under the pretext of “urban development.’

Here’s the coverage of the rally by the DW/German radio (Amharic).

01:38
04:15

PHOTOS From the Rally:
BrusselsRallyJune2014_7

BrusselsRallyJune2014_1

Wallagga,Najjoo Keessatti Hojjettooti Mootummaa 3 fi Jiraattoti Magaalaa Namni 4 Miseensummaa ABOn Shakkamuun Loltoota Wayyaanee Agaaz Jedhamuun Qabaman.

Aside

Irree diinaa ni cabsinaGabaasa Qeerroo Najjii,Waxabajjii 20,2014, FDG dhahataan itti fufee sadarkaa uumata Oromoo abdachiisuu fi Wayyaanee ammo abdii kutuun gahee jiru irratti humna waraanaa qabu fi ergamtoota mootummaan Wayyaanee qabuun diddaa ukkaamsuuf shira inni Uummata Oromoo irratti hin wixiniin jira hin fakkaatu. Sochii FDG uumata Oromoon qabateen wal qabatee Wallagga,Najjoo keessaa  ilmaan Oromoo nagaa 148 mana hidhaa keessatti ugguramaa jiran keessaa 50 kan ta’an haalaan miidhamanii maatiin isaanii yaaddoo keessa galanii akka jiran gabaasi maadheen qeerroo Wayyaanee keessaa addeessa.

Itti fufuun Wayyaaneen TPLF Waxabajjii 20,2014 Oromoota nagaa fi hoggantoota caasaa OPDO aanaa Najjoo  7 guyyaa har’aa manaa fi bakkoota hojii isaanii irraa qabuun mana hidhaatti galchanii akka jiran gabaasi Qeerroo addeessa. Kanneen kunis:-

1.Ijigaayyoo Akumaa-Hojjettu Dhimma Dubartoota Aanaa Najjoo

2.Tafarii Jiraataa-Dura ta’aa gandaa

3.Sooromaa Abbayyaa-Hojjetaa buufata konkolaataa magaalaa Najjoo

4.Malkaamuu Eebbisaa-jiraataa fi qote bulaa magaalaa Najjoo

5.Nigaatuu Dheeressaa-Jiraataa magaalaa Najjoo

6.Abennet Dirribaa-Hojjettuu Dhimma Dubartootaa

7.Dhufeeraa-jiraataa magaalaa Najjoo

Jarreen kun maadhee ABO ti sababa jedhamuun akkuma qabamaniin mana hidhaa keessatti dararaan akka irraan gahame  Qeerroon magaalaa Najjoo irraa gabaasee jira.

Wallagga Anfilloo Keessaa Qonnaan Bultooti Oromoo 26 fi Jiraattoti Kaan Waraana Agaaziin Ukkamfaman

Aside

Gabaasa Qeerroo magaala Dambi Dolloo irra Waxabajjii 19,2014

Oromian resistanceKanaan dura yeroodhaa yerootti diddaa uummanni Oromoo Wallagga, Qellem Anfilloon taasisaniin walitti bu’iinsi loltoota Wayyaanee waliin ta’een gaaga’ami hedduun ta’eera. Yeroo ammaa kanas FDG itti fufee qonnaan bultooti Oromoo naannoo Anfilloo Muggii diddaa mirga abbaa biyyummaa fi qabeenyaa itti fufuu irraan gariin torbaa lama dura gariin ammoo Waxabajjii 19,2014 loltooti Agaazii gandoota qonnaan bulaa keessa deemuun namoota 26 mana hidhaa keessatti akka uggure gabaasi Qeerroo D.Doolloo irraa nu gahe addeessa.
Kanneen kunis:  
1.Barsiisaa Laggasee Rufii
2.Kiflee Jigsaa-Ogeessa fayyaati, namni kuni humna waraana wayyaanee mana jireenya isaa cabsanii mana isaa keessatti erga reebanii booda gara manahidhaatti geessan.
3.Mitikuu Ittaana-Qote Bulaa
4.Isaayyas Bulchaa-Qote Bulaa
5.Taammiruu Tarfaa-Qote Bulaa
6.Yoohannis Aseffaa-Qote Bulaa
7.Kumarraa Waaqjiraa-Qote Bulaa
8.Birhaanuu Tarfaaa-Qote Bulaa
9.Malkaanuu Geetachoo-Qote Bulaa
10.Galahuun Leencaa
11.Tasfaayee Fiqaduu-Barsiisaa
12.Abiyoot Ayyaanaa-Qote Bulaa
13.Asheetuu Dhinaa-Qote Bulaa
14.Dabalaa Waaqjiraa-Qote Bulaa
15.Lammaa Dureessaa-Qote Bulaa
16.Charuu Tashoomee-Barataa
17.Addisuu Iddoosaa-Barataa
18.Maaruu Baajisaa-Qote Bulaa
19.Nagaash Gonjjoraa-Qote Bulaa
20.Misgaanuu Wandimmuu
21.Zelaale Dingataa-Qote Bulaa
22.Masfin Ofgaa-Qote Bulaa
23.Nagaasaa Yaadasaa-Qote Bulaa
24.Boshaa Baqqaabil-Qote Bulaa
25.Dawit Mitikkuu-Barataa
26.Ayyanaa Ittafaa-Qote Bulaa
Isaan kana keessaa gariin isaanii  torbeewwan lamaa ol mana hidhaa keessatti humna waraana Wayyaaneetiin dararfmaa akka jiran Qeerroon gabaasee jira, gariin isaanii Waxabajjii 19,2014 akka qabaman addeessa.

Mootummaan Faashistii Wayyaanee FDG itti fufinsaan gaggeeffama jiruun raafamee maqaa walga’ii jedhuun olola afaan faajjeessaa diriirsuun barattoota dhabbilee barnoota olaanoo jeequuf karoorfate.‏

Aside

Waxabajjii 17/2014 Mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo ukkamsee bituuf takkaa rafee bulee hin beeku, galgalaa ganama olola afaan faajjii uummun gaaffii mirga uummaatni, dargaggootni, barattootni ,barsiisotni, hojjettootni fi uummaanni Oromoo hundi irraatti kaasaa jiruu fi FDG irratti gaggeessuun qabsoo mirga abba biyyummaa irratti gaggeeffama jiru dura dhaabbachuuf, humna waraanatti fayyadamuun uummata meeshaa waatu of harka hin qabne fixaa jira. Gabaasa guutuuf:- Odeessa Qeerroo Oromiyaa

Wallee Haaraa Hawwisoo Qeerroo Bilisummaan ” Labsiii Labsii….. Qeerroon Faarsaa..”

Bara dhufee darbaan kan roorroo himatu,

Gajjallaaf gararraan afuufi haa diimatu

FDG Wallagga,Magaalaa Dambi Dolloo Keessatti Itti Fufe.

Aside

Gabaasa Qeerroo Qellem Dambi Dolloo Waxabajjii 18,2014Kaleessa barattootni mana barumsaa sadarkaa olaanaa fi qophaayinaa Qellem gaffii mirgaa dhimma hidhamtoota oromoo mana hidhaa keessattio dararamaa jiraniin wal qabsiisanii hiriira bahaniin tikni wayyaanee dura dhaabbachuudhaan barattoota hedduu gara mana hidhaatti guuraa oolee,hidhamuu barattoota kan guyyaa kaleessaa waraana Wayyaaneetiin jilmaadhaan mana hidhaatti guuramaniin har’a Waxabajjii 18 uummannii fi barattootni mana barumsaa sadarkaa garagaraa magaalaa Dambi Dolloo keessatti argamu itti fufuudhaan gaaffii mirgaa gaafachuudhaan barattootnni hidhaman nuf haa bahan jedhanii ganama kana irraa kaasanii iyya isaanii dhageessisaa jiru jedhu,humni waraana wayyaanee diddaa kan dhaamsuuf magaalaa kanatti guuramaa jira,uummanni fi barataan magaalichaa keessaa hidhamtootni gaaffii abbaa biyyummaa gaafatanii hidhaman akka bahaniif diddaa isaanii ciminaan gaggeessaa akka jiran Qeerroon gabaasaa jira,odeessi isaa kan itti fufuun dhiyaatuudha.

Iyyannoon marsaa 2ffaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Jimmaan Qophaawe Tamsa’e.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGBarattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa gaaffii mirga Oromoo karaa nagaa gaafachuuf jecha Iyyannoo marsaa jalqabaa baatii eegala Ebla 2014 irratti bulchiinsa mooraa Yunversitii Jimmaa fi Bulchiisa Jimaatti dhiheeffatanii turan,Iyyannoo dhihaateef deebiin dhabamuu irraan FDG kaasuun hiriira bahan. Ammos marsaa 2ffaaf iyyannoon barattoota Oromoo Yuniversitii Jimmaan Waxabajjii 15,2014 qophaawee gara waajjira Bulchiinsa Yuuniversitii Jimmaatti erga galeen booda mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa arfan mooraa Main Campus, mooraa Agriculture, mooraa science and Technology fi mooraa Business and Economics fi barattootni Oromoo kolleejjii barsiisota Jimmaa fi bakkoota adda addaatti bal’inaan raabsame.

Guutummaa qabiyyee Iyyaatnoo barattoota Oromoo Yuuniversitii Jimmaa akka armaa gadiiti.

———————————————————————

                                 IYYANNOO BARATTOOTA  OROMOO  YUNIBARSIITII  JIMMAA

                         Waxabajjii 15,2014 Barattoota Oromoo Yuuniversitii Jimmaa

Abdiin saba bal’aa saba Oromoo yoomiyyuu numa ilmaan Oromoo qofadha. Gaaffii mirgaa karaa Nagaa Gaafaneef deebiin Mootummaa fi bulchiinsa Yuunibarsiitii Jimmaa irra nuuf kenname hidhaa, reebicha, barnoota irra arii’amuu yoo ta’uu ajjeechaan baldhaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Yeroo amma kanatti Oromiyaan dachee gaddaa kan ilmaan ishee nagaan qe’ee irratti ajjeefamaa jiran ta’uun baay’ee nu gaddisiisera. Akeeka mootummaan ta’ee jedhee duula duguddinsa Sanyii (Genocide) uummata keenya irratti gaggeessa jiru jabeesinee balaaleffanna. Yeroo amma kanatti Guutummaa Oromiyaa fi dhaabbileen barnoota Olaanoo Yuunibarsiitoota Oromiyaa keessa jiran irra hanga manneen barnoota sadarkaa tokkoffatti halli Oromiyaa keessaa kan itti aanu kana fakkata:

  1. Mooraan Dhaabbilee barnoota gara mooraa waraanatti jijjiramee, waraanni guddaan mootummaan EPRDF qabu mooraa Yuunibarsiitota Oromiyaa keessa qubsiifamuun galgalaa ganama afaan qawween doorsifamaa akka jiraannu ta’ee jira.
  2. Mootummaan basaastoota heddumina qaban mooraa Yuunibarsiitoota fi Magaalota gurguddoo Oromiyaa irratti bobbaasuun yakkootni akka ajjeechaa itti fufinsaan uummata keenya irratti gaggeeffamaa jira. Addatti sabboontotni Oromoo adamsamanii ajjeefamaa jiru. Oromiyaa keessa lubbuun jiraachuun yaaddessaa ta’aa jira.
  3. Mootummaan sirna baruu fi barsiisuu laamshessee baajata barattootaf ramadame illee tajajila waraanaaf akka oolu taasifatera.
  4. Barattootni Oromoo qaroo fi abdii biyyaa ta’an balleessa tokko malee gaaffii karaa nagaa dhiyeessaniif  rasasa mootummaatiin akka baala harcafamuun galgalaa ganama ajjeechaan ijoollee Oromoo irratti gaggeeffamaa jira, ilmaan Oromoo kumaan lakka’aman jumlan hidhatti guuramanii jiru. Hedduun barnoota irra arii’amaniru.
  5. Gaaffii mirgaa karaa nagaa fi dimookiraasii gaafanneef hanga har’atti deebiin isaa ilmaan Oromoo dhibbootaan lakka’aman rasasa mootummaan nurratti dhukaasaa jiruun ajjeefaman, kumootaan kanneen lakka’aman hidhatti darbaman, dhibbootan kanneen lakka’aman barnoota irra arii’amanii jiru.
  6. Gabaabumatti haalota kana irra Uummaatni Oromoo mootummaa bakka isa bu’uu fi mirga isaa kabachiisu kan hin qabne ta’uu eenyuu iyyuu haaluu hin danda’u haala kanaaf yakkii fi dugugginsi sanyii har’a Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru raga guddaadha.

Yeroo amma kanatti rakkoon ulfaataan kana fakkaatu Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa utuu jiruu mootummaan abbaa irree EPRDF /TPLF’n durfamu OPDO dawoo godhachuun karaa tokkoon yakka Ddugugginsa sanyii uummata keenya fi nu abdii boruu ajjeesaa, gama biraatiin immoo ilmaan leellistoota sirna cunqursaa habashaa (nafxanyaa) dhabbilee barnoota Olaanoo  Yuunibarsiitota Oromiyaa keessatti bakka bu’aa gamtaa barattoot (president) kan bara dhufuuf jecha  barattoota Oromoo bakka bu’anii akka filamaniif karaa OPDO akka OPDO’n dhiyeesitu qajeelfama kennameen shirri guddaan  mirga barattoota kumatamaan lakkaawamanii sarbuun barattoota Oromoo irratti shirrri gaggeeffamuuf qophiin xummurame jira. Haalli kun Yuunibarsiitii Jimmatti karaa OPDO presidenti barattootaf kan qophaa’ee jiru barataa dhalootan Amhaara ta’e barataa Darajjee Garremoo Ratta, afaan Oromoo dubbachuu qofa malee barreessu illee hin beekne Oromoodha jechuun president gamtaa barattootaf kan OPDO’n qopheesite ta’uun saaxilamee jira. Guutummaa Iyyaanoo Kanaa:- IYYANNOO BARATTOOTA OROMOO YUNIBARSIITII JIMMAA.430.12 edited

Waxabajjiin 16 Guyyaan SBO Oromiyaa Keessatti Kabajamuu Itti Fufe.

Aside

GODINA ILUU A/BOORAA : Haaluma walfakkaatuun sabboontotni ilmaan Oromoo Godina Iluu A/Booraa guyyaa hundeeffama SBO 26ffaa haala ho’aa ta’een kabajatan, guyyaa kana sababeeffachuun miseensotni Maadhee ABO fi Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu Walitti dhufuun warraqsaa FDG gaggeessa jiran daran jabeessuuf marii godhachuun itti fufinsa FDG jabeessuu muteeffatan. Guyyaa hundeeffama SBO waggaa 26ffa wayita kabajatanitti SBO’ tirikaa (ibsaa) tulluu gubbaa uummanni Oromoo qabudha. Waxabajjiin 16 Guyyaan SBO Godinoota Oromiyaa gara garaa keessatti kabajame

Wallee Warraaqsaa Sabboonaa Zaakir Abdallaadhaan

Asiin akkanaa,achiin rakkina jettan hoggayyuu.

Yoo akkana taate lafatti hafa akeekni hayyuu.

Ofuufta Sobaa madaa garaa dhaa kulkulan fayyuu..

Hundeeffamni SBO Waggaa’n 26ffaa Godinalee Oromiyaa Adda Addaa Keessatti Kabajame.

Aside

SBOGabaasa: Waxabajjii 15,2014 Godinalee Dhiha Oromiyaa garaagara keessatti Waggaa 26ffaan hundeeffama Raadiyoo Sagalee
Bilisummaa Oromoo bifa howwa ta’een kabajame. Guyyaan hundeeffama SBO Godinalee akka Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Lixa Shawaa Amboo, Kibba Lixa shawaa , Bahaa Wallaggaa Naqamtee, fi Dabbilee barnoota olaanoo Yuunibarsiitoota fi kolleejjota Godinicha keessatti argamaniin sabboontoota Qeerroo dargaggoota Barattoota Oromoo fi miseensota maadhee ABOtiin kabajamuu gaabaasan bakkota hedduu irra arganne ni addeessa.
GODINA JIMMAA: Waggaa 26’n hundeeffama SBO sabboontota Oromoo, Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii jimmaa fi koolleejjii barsiisota Jimmaa,sabboontota Oromoo fi miseensota maadhee ABOtiin kabajame. Ilmaan Oromoo akkata walitti dhufeenya isanitti walitti dhufuun dungoo diimaa magariisa diima qabsiifachuun SBO sagalee bilisummaa Oromoo isa jalqabaa fi jalatamaaf kabajamaa afaan uummata keenyati jechuun jalala fi kabaja SBO’f qaban waliif ibsuun, injifannoo fi bu’ii ba’ii ukkamsaa diina keessa darbee SBO’n har’a ga’uun isaa ajaa’ibsifachuun qabsoo biyya tokkoof median bu’aa guddaa waan qabachuu waliif ibsuun SBO’n illee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shora guddaa kan taphachaa turee fi amma illee taphacha jiru media uummata keenyaa isa hangafaafii guddicha jechuun itti dhaadatan. Haaluma kanaan Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi miseensotni Madhee ABO godinicha keessatti ijaaramanii Sochii Warraqsaa FDG gaggeessa jiran guyyaa SBO waggaa 26ffaa sababeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsa jiran daran jabeessuuf marii gaggabaaba gaggeeffatan. Madheewwaan ABO kunneenis:
1. Maadhee Badhadhumaa Oromiyaa
2. Maadhee Mootota Shanan Gibee
3. Maadhee Hayyuu Biyyaa
4. Maadhee Biyya Ofiif,
5. Maadhee Ka’ii hin kaana
6. Maadhee Gaamtaa Barattoota Oromoo Jimmaa kannee jedhamanii fi caasaleen maadhewwaan kanneeni bakka jiranitti dhaamsa baga ittin isin ga’ee waliif dabarsuun guyyaa hundeeffama SBO waggaa 26ffaa wayita kabajatanitti walitti dhufuunis FDG biyyaa keessatti gaggeessa jiran irratti marii gochuun FDG jabaate akka itti fufu murteeffachuun, nuti ilmaan Oromoo waandandeenyu hundaan SBO jabeessuuf duubatti hin deebinu, ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa mideawaan qabsoo biliosummaa Oromoo hunda waandandeessan hundaan akka bira dhaabbatan jechuun dhaamsa dabarsatan.
GODINA ILUU A/BOORAA : Haaluma walfakkaatuun sabboontotni ilmaan
Oromoo Godina Iluu A/Booraa guyyaa hundeeffama SBO 26ffaa haala ho’aa ta’een kabajatan, guyyaa kana sababeeffachuun miseensotni Maadhee ABO fi Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu Walitti dhufuun warraqsaa FDG gaggeessa jiran daran jabeessuuf marii godhachuun itti fufinsa FDG jabeessuu muteeffatan. Guyyaa hundeeffama SBO waggaa 26ffa wayita kabajatanitti SBO’ tirikaa (ibsaa) tulluu gubbaa uummanni Oromoo qabudha. Media kabajamaa fi jaalatama, kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ga’ee gudda taphachaa jiru waan ta’eef waan dandeenyu hundaan SBO waliin jiraachuu isaanii waliif ibsuu uummaanni Oromoo hundi bakka jiru hundatti media isaa SBO akka dhaggeeffatu, akka qabsoo bilisummaa isaa gonfachuuf godhamutti akka jabbatu dhaamsa dabafataniru. Miseensotni Maadhee Godinicha keessatti guyyaa kana waliitti dhufuun kabajan:
1. Maadhee. Oromiyaa Bu’uura Biyyaa
2. Maadhee Qaanqee Bilisummaa,
3. Maadhee tokummaa Uummataa,
4. Maadhee Laga Soor
5. Maadhee Gamtaa Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu fi caasaleen madheewwan kana hundi dhaamsa baga geessani waliif dabarsuun guyyaa hundeeffama SBO waggaa 26ffaa kabajatan.

One of the Secret Mass Graves of Oromo Killing Fields Is Exposed at Hammarreessaa

Aside

OLF Press Release

Aasxaa ABO-8.25.13June 14, 2014 (oromoliberationfront.org) — The mass murder, arrest, torture, exploitation and oppression perpetrated by Ethiopian regimes against the subject people, has been passing on from one regime to the next unabated. This pattern of the ruling clique well precedes the formation of the Ethiopian empire. This is because the cliques had continually come to power through violence, against the wish of the people, and they had to resort to sheer force of terror to keep the people under control. Ruthless mass murder was the efficient means to terrorize, demoralize and dehumanize the subject people. As no people willfully accept such illegitimate rule the relation between them and the ruling clique remains one of victor and vanquished.

Since maintaining their power is the main priority for such cliques they commit all heinous crimes against the subject people for this purpose. The case of the Ethiopian empire, created and sustained by violence supported by the foreign powers, is no exception. As the successive regimes are bogged down on ruthless repression of the subject people the empire is plunged in poverty and underdevelopment. Even though many nations and nationalities in Ethiopia have been subjected to inhuman subjugations, the Oromo have carried the brunt of the hostility and mass murder because of the potential threats they are thought of posing to the conquerors.

The accidental revelation of a mass grave used by the former Junta and the current Tirgay People‟s Liberation Front (TPLF) regime at Hammarreessaa in eastern Oromia on June 10, 2014 is a good evidence for the ferocity of the regimes‟ crime and the inevitability of the full exposure of such atrocities against the Oromo people.

Since many people are not aware of these locations and the perpetrators some explanation is in order. Hammarreessaa has been a military garrison since the late Emperor Haileselassie regime, with much more function than that. It harboured centres of torture and secret mass and individual murder and grave for those the regimes consider to be threat to their power. The few known mass murders of the Junta and the TPLF are the evidences of this. This camp was evacuated for leasing the land to a company to „develop‟, when the farming machines inadvertently opened up part of the mass grave. There are several other camps still used by the military serving the same purpose.

In 1991, when the situation in Somalia deteriorated and the regime they fled was about to fall, around 350 Oromo refugees decided to go back home from Hargessa. Unfortunately they were greeted not by their kin and kith they had left behind but by the armed forces of the military junta. The regional commanders of the time Generals Bihanu Gembere and Wubshet Dessie ordered the massacre of all these returning elderly, women, children, sick and disabled refugees that included few of our members and supporters. While facing the squad the few members, that included Central Committee member Baatii Burqaa, shouted “our blood will not be shed in vain! Oromia shall be free!” Now that the atrocity that our enemies thought will remain secret has started to be revealed it is upon the Oromo people to redouble the effort to realize that goal.

The TPLF regime inherited this camp in 1991 with its full function. Several survivors of the horror of this camp have given their testimonies.

Whether the junta or the TPLF regime, the atrocities they secretly committed against the innocent Oromo people simply because of their identity, will eventually be fully exposed like the current one. The Oromo people have to be aware of the history of these martyrs and provide them proper burials.

Victory to the Oromo people!

Oromo Liberation Front
June 13, 2014

Source: Oromo Liberation Front

Full Press Release:
English
Afaan Oromoo
Amharic