Barataan Yuunivarsiitii Haramaayaa Hasan(Alsan) Huseen mana hidhaa mootummaa wayyaanee keessatti wareegame

Aside

Waxabajjii 03,2014 Finfinnee

Asilaa HuseenAjjeechaan ilmaan Oromoo keessumaa barattoota Oromoo irratti xiyyeeffatamuun tarkaanfiin fudhatamaa jiru itti fufee jira. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuudhaan Mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbamuu irraan darbuudhaan barattootni Oromoo mana hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru. Barataa Nuuraddiin (Alsan) Hasan Barataa Computer science waggaa 2ffaa kan tahee fi dhalootaan Godina Shawaa lixaa magaala Baakkoo kan tahe mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbamuun dararaa jabaan erga irraan gahaa turee Gaafa 02/06/2014 mana hidhaa keessatti lubbuun isaa darbee jira. Mootummaan Wayyaanee dararaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru daran jabeessaa dhufus ilmaan Oromoo gamtaan falmatti seenuun mootummaa abbaa irree bara baraan ilmaan Oromoo keessatti ammo dargaggoota Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi biyya irraa ariiaa jiru dura akka dhaabbatu Barattootni Yuunivarsiitii Haramaayaa fi Qeerroon Oromoo waamicha Oromummaa dabarsa.

Qabsaaaan ni kufa; Qabsoon itti fufa!!

Breaking News ,Hamma Oromiyaan Bilisoomtu FDG Hin Dhaabnu Jechuun Ummanni Amboo Diddaa Farra Gabrummaa Itti Fufe.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGWaxabajjii 3,2014 FDG Marsaa 2ffaa Godina Lixa Shawaa Magaalaa Amboo keessaatti jabaachuun itti fufee jira. Guyyaa har’aa sabboontootni barattootni Oromoo mana barumsaa Hoomachoo sadarkaa 1ffaa kan magaalaa Amboo ganda 06 keessatti Argamu FDG bifa haarawaa ta’een kaachiisan, goototni Barattootni Oromoo kun gaaffiin isaan kaachisanis 1ffaa, Ilmaan Oromoo hidhaman haa hiikaman, 2ffaa Ilmaan Oromoo waraanni wayyaanee ajjeeseef itti gaafatamaan moortumma federaala EPRDF dha, 3ffaa, gaaffii mirgaa fi dimookkiraasii gaafanneef deebiin nuuf kennamuu qaba, 4ffaa Dulli hidhaa uummata Oromoo irratti baname nurraa dhaabbachuu qaba, waraanni wayyaanees magaalaa Amboo gadhiisuu qaba. 5Ffaa master Plaaniin dhimma Magaalaa Finfinneetiin wal qabatu guutummatti haqamuu qaba kanneen jedhan kan of keessatti qabate gaafachuun barattootni Oromoo kunneen FDG gaggeessan.
FDG barattoota kana dhaabuuf itti gaafatamaan mana barumsaa Hoomachoo sadarkaa 1ffaa namni Tashoomaa Magarsaa jedhamu bilbila bilbiluun sabboontota barattoota Oromoo irraatti waraana waamuun battalatti dhaga’amee, sabboontotni dammaqoon irratti dammaquun situ diina uummata Oromoo ijoollee Oromoo irratti waama jechuun dirikteera mana barumsa kanaa irratti barattootni tarkaanfii reebbichaa irratti fudhachuun yeroo amma du’aaf jireenya gidduutti mana yaalaa ciisee dhiphachaa jirachuu ibsame jira.

 

Ajjeefamuun Barataa Oromoo Daangaa Dhabe! Barataan Kutaa 10ffaa Daawwit Waaqjira Wallagga Anifilloo Keessatti Waraana Wayyaaneen Rukutamee Wareeganuun Gabaafame

Aside

Waxabajjii 03,2014 Dambi Doolloo

Qeerroo bilisummaaGabaasa Qeerroo Qellem Wallaggaa Anfilloo Waxabajjii 03/2014 galgala keessaa sa’a 3:40 irratti.Mootummaan wayyaanee humna agaazii oromiyaa keessa tamsaasuudhaan gaaffii tokko malee nama oromummaa isaaf dhaabbatu rasaasaan rukuchiisaa jira.Gabaasni kun akka addeessutti kaleessa Waxabajjii 02/2014 barataa kutaa kurnaffaa qormaata biyyoolessaa fudhatee gale sabboonummaa isaatiin kan ka’e yakka tokkollee kan hin goone humna waraana agaaziitiin qabamee bosona seensisuudhaan reebicha hamma du’aatti irratti raawwatan,erga reebanii miidhanii booda sadarka du’a isaa beekuudhaan rasaasaan rukutani.
Barataa Oromoo wareega qaalii kafale kana bosona keessatti reebanii erga hamma du’aatti deemsisanii booda galgala daandiitti baasaniiti rasaasaan akka rukutan kan ijaan argan ni dubbatu. Barataan kun maqaan isaa Daawwit Waaqjira jedhama.Guyya har’aa sirni awwaalcha isaa kan gaggeeffame yoo tahu humni waraana agaazii wayyaanee jedhamu kun uummata naannessee marsuudhaan hamma reeffi mucaa awaalamee xumuramutti akka waan rukuttaadhaaf qophiin jiruutti bakka qabachuudhaan gandi Ashii jedhamtu dirree waraanaa fakkaattee ooltee jirti jedhu maddi gabaasa Qeerroo Anfiilloo!

Kana malees ganama  Waxabajjii 03,2014 dargaggoon Addisuu Aagaa jedhamu magaalaa Laaloo Qilee keessa Motorbike qabatee osoo nagaan deemaa jiruu  poolisoonni Oromiyaan reebamee Hosptala Ayiraa gullisoo galee akka jiru gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

anfilloooo anfilooo anifilo qelam

Sabboontichi Oromoo Barsiisaa Magarsaa Abdiisaa Mana Hidhaa Wayyaanee Wallagga Baha Ayiraa Keessatti Reebicha Loltoota Wayyaanee Irraan Wareegame.

Aside

Waxabajjii 03,2014 Ayiraa Gullisoo

Q NEWS3AAMootummaan Wayyaanee ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti geessitu jabeessuun kan itti fufte Godina Wallaggaa lixaa magaala Guulisoo keessatti barsiisaa BLLTO kan tahe barsiisaa Magarsaa Abdiisaa jedhamu kan dhalootaan Wallaggaa bahaa aanaa Jiddaa kan tahe reebichaa loltoota Wayyaanee irraan kan ka’e wareegame.

Barsiisaa Magarsaa Abdiisaa sabboonummaan dhalatee kan guddate miindaa mootummaa Wayyaanee nyaatnee Uummata Oromoof hojjenna malee bitamna miti jechuun ejjennoo jabaa qabatee ilmaan Oromoo keessumattuu daraggootaa fi barattoota barsiisaa kan ture yoommuu tahu mootummaan Wayyaanee gaaffii abbaa biyyummaa gaafatamaa dhufeen wal qabatee mana hidhaatti kan ukkaamse yoommuu tahu reebicha addaa irraan gahuun Lubbuu isaa dabarsanii jiran. Uummatni Oromoo maal eegna?? Kana booda Uummatni martuu mirga isaaf ka’uun dirqama akka tahu waamicha jabaa dabarsina. Ajjeechaa mootummaan wayyaanee gaggeessaa jirus daran balaaleffanna. Qeerroon wareegama barbaachisaa baasee Uummata Oromoo bilisa baasuuf jabaatee kan hojjetu tahuus mirkansa.