2 thoughts on “OMN: Oduu fi Xiinxala Waxabajjii 26, 2014

  1. Hayyee Yaa qopheesitoota sagantaa keessan Oromiyaa keessatti baay’ee mi’aawaa fi Jaa

    latamaa dha garu amma sagantaa keessan Mootin Wayyaanee Dish irratti Chaanaali duraan itti argannu irraa nu jalaa balleesse waan jiruuf Furmaata hatattamaa nuuf laadhaa.

  2. Hayyee Yaa qopheesitoota sagantaa keessan Oromiyaa keessatti baay’ee mi’aawaa fi Jaalatamaa dha garu amma sagantaa keessan Mootin Wayyaanee Dish irratti Chaanaali duraan itti argannu irraa nu jalaa balleesse waan jiruuf Furmaata hatattamaa nuuf laadhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s