Aside

Walaloo ,Oromiyaan biyya gootaa

oromia22Lixaa gara bahaa kibbaa gara kaabaa,

Yoo dhaqnee ilaalle seenaa gaggabaabaa,

Oromoon bakkayyuu goota hedduu qaba.

Bara teknooloojii fi oduun qaroominaa,

waa takkallee hin turin dukkanaawaa sana,

waan addunyaan ittiin yaada waliif hiru ,

interneetaa fi tv’n silaa bara sana maqaan isaayyuu hin jiru.

bilbilaa fi raadiyoonis harkasaanii hin turre,

garuu hariiroo isaanii diinni addaan hin murre,

hayyummaa qabaniin nuuf taraaran xurree.

Oromiyaa biyya koo biyya saba guddaa,

Madda qaroominaa angafa waa hundaa,

Kallattii afraniinuu mee dhaqeen dubbisaa,

Guutummaa Walaloo kanaaf:- Oromiyaa biyya goota