Hardha Illee Waayee Keenya Akkas Jedhu.

Aside

Ebla 3,2014  Yuuniversitii Jimmaa Irraa

Amma illee akkuma kaleessaa jechoota dadhabaa fi jibbiinsa sanyii balfattummaa irraa kan ka’een ilmaan Habashaa xiqqeenyaa fi balfattummaa uumata Oromoo irratti olola daangaa hin qabne gaggeessaa jiru. Dabtarooti Habashaa bara doofummaan kan barreessanii olitti har’as beektota warri jedhaman ummata Oromoo xiqqeessuu fi akka saba seenaa hin qabneetti jechoota arrabaafii balfii qabuun waa hedduu jechaa jiru.

Yeroo ammaa kanattis barruun “ Hinquu” jedhamu biyya Itoopiyaa keessatti dhaabbiilee barnoota ol-aanoo biyyattii hunda irra raabsamuun Library Yuuniversitootaa fi manneen barnootaa keessatti tamsaasamaa jira.Barruun kun kan chaappaan irratti rukutame yeroo ta’u kan guutummaatti saba Oromoo akka sabaattis ta’e akka biyyaatti mirgaa fi eenyummaa isaa xiqqeessuun maxxanfame.

Yuuniversitii Jimmaa Social Library keessaa hogganis Qeerroo godina dhihaa waan argee fi dubbise akka dhaametti barruu kanatti maxxanee jiru qalbiin dubbisuun ilmaan Oromoo irraa eegama.