Daraggoonni Oromoo biyya Norway Magaalaa Fordee naannoo Song Og Fjordane Jiraatan GGO Kabjatan

Aside

Darggaggoon Oromoo biyya Norway magalaa Førdee naannno Sogn og Fjordane jiraatan yeroo gara garaa qophii addaa addaa qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran garaagaraa geggessaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan ammoos gaafa guyyaa Ebla 15 yaadannoo guyyaa gootota Oromoo halaa gariin kabajachuun beekame.

Korri Miseensotni ABO Kutaa Kanadaa Ibsa Ejjetnoo Fudhate! Mariin Hawaasi Oromoo Torontoos Ibsa Baaftee Jira.

Aside

KORA MISEENSOTA ABO KUTAA KAANAADAA

Korri Miseensota ABO Kutaa Kaanaadaa akkuma aadaatti eebba maanguddoon baname.

aboD/T Konyaa Mul`is A/Gadaa J/Nuuraddin Adam Ykn Falmaa Sabaa irmaatota koraan baga nagaan dhuftan je chuun simateera.Itti aansuun MGS -ABO J/Rooraas A/Goobaa kora kana akka sirnaan bananiif D/T-n Konyaa Mul`is A/Gadaa Afeeraniin J/Rooraas kora sirnaan banan. Itti aansuun sagantaa Sirna kabajaa Guyyaa yaadannoo Goototaa bakka ummatni Oromoo magaalaa Toroontoo heedduminnaan argamanitti Faaruun Goototaa faarfatamuun haala bareedaa fi seena qabeessa ta`een kabajameera.Sirnuma kabjaa kanarratti hawwisoon Toroontoo sirbootaa aadaa Oromoon ummata gammachiisaniiru. wallisaan Oromoo beekamaa fi jaallatamaan J/ Callaa Carcar irratti argamuun ummata Oromoo galgala guutuu bashannansiisaniiru.

Sirna kabjaa Yaadannoo Goototaa tti aansuun Daarikteriin Boordii Dhimma Mirga dhala namaa/HRLHA/ Obbo Gaaromaa Waaqasaa haala miidhaa fi dararama ummata Oromoo iirra gaa`aa jiru ilaalchisee, keessattuu yeroo ammaa kana Mootummaan Wayyyanee/TPLF/ miidhaa biyya keessaatti Ummata Oromoo qee fi qabeenya isaarraa buqisaa jiruu fi ummatni Oromoo biyya alaatti/Baqqattummaa keessattis/ miidhaa karaa biyya itti baqatan keessaa mootummaa n biyya sanaa Wayyaaneen wal ta`uun adamsamanii ajjeefamuu fi ukkaanfamanii gara biyya irraa baqataniitti deebisuun ajjeesuu f i ukkaamsanii dhabsiisuun miidhaan addaa addaa Oromoorra akka ga`aa jiru bal`inaan ibsaniiru.

Ibsa Ejjetnoo Kora Miseensota ABO Kutaa Kanadaa:- Ebla 18.20 2014 KORA MISEENSOTA ABO KUTAA KAANAADAA

Ibsa Hawaasa Oromoo Torontoo:-E bla 20 2014IBSA EJJENNOO HAWAASA OROMOO MAGAALAA TOROONTOO.docx

Ammas Daddabalee Bulchiinsi Yuuniversitii Jimmaa Barattoota Oromoo 6 ta’an Dabarsee Poolisoota Wayyaaneef Kenne

Aside

Ebla 23,2014 Gabaasa Qeerroo Jimmaa
24 02 14 10 40

Milishoota Wayyaanee Jimma

Ebla 22/2014 Bulchiinsi Yuunibarsiitiin Jimmaa gochaa fashistummaa fi diinummaa barattoota Oromoo irratti rawwachaa akka jiru Qeerroon mooricha irraa gabaasa. Bulchiinsi Mooraa Yuuniversitii Jimmaa Beeksisa Ebla 22/2014 waaree boodaatti biiroo Dean Barattootatti barbaadamtu jechuun baase irratti barattoota Oromoo 6 gara waajjirichaatti waamaman, Barattootni akkuma dhaqanitti  biirootti olgalchuun hanga galgala keessa sa’aa 12:30tti doorsisaa turuun dhumarratti poolisa federalaan qabamani wajjira poolisaa magaalaa Jimmaa ganda 05 Awweetuu mandaraatti geessuun hidhani jiru. Barattootni Oromoo balleessa tokko utuu hin qabaatiin seeraa discipline committeetu isin waame jechuun ilmaan Oromoo nagaa ukkamsuun hidhatti galchuun har’a yakka hin jirree uummata keenyaa fi beektota barattoota keenya irratti dalagama jira. Barattootni amma haala kanaan kaleessa galgala qabaman.

1. Barataa Falmataa Bayechaa, mummee medicine waggaa 5ffaa

2. Barataa Galaanaa Ababaa, mummee Governance and Developmental studies waggaa3ffaa

3. Barataaa Gadaa Darajjee, mummee Governance and Developmental studies waggaa 3ffaa

4. Barataa Zabbanaa Barasaa, Mummee Afaan Oromoo folklore waggaa 3ffaa

5. Barataa Israa’eel Haptamuu, mummee barataa Educational planning

6. Huseen  , muummee Information Technology (IT) waggaa 3ffaa barachaa warreen jiran maqaa seeraa ala gaaffii gaafatan, fi ajaja poolisii mooraa Yuuniversiitii Jimma humna tikaa wayyaanee ergama diinummaa ilmaan Oromoo irratti baate kan jiru Kalid Abbaa Tamaam reebdan jechuun sobaan yakkamanii kan hidhaman ta’uun beekame jira.

Gochaan yeroo yeroo’n barattoota Oromoo yuunibarsiitii Jimmaa irratti ergamtee bultootni wayyaanee gaggeessa jiran kun daran barattoota Oromoo qabsoof onnachiisuun gabaafamera. kanumaan walqabatee adeemsii baruu fi barsiisuus mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti dhaabbatee jira/addan citee jira.

Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa “Dinee didaa Garbummaa” Jedhchuun Ejjetnoo Fudhatan

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGEbla 22/2014 FDG Gootota Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimman eegalame jabaatee itti fufe jira,Qeerroon Barattootni Oromoo gaaffii dhugaa fi sirrii karaa nagaan dhiyeeffanneef waraannii, hidhaan, dararaan fi doorsifnii deebii ta’uu hin danda’u jechuun FDG itti fufee jira. haaluma kanaan dargaggootni Barattootni oromoo Yuunibarsiitii Jimma ibsa dabarfachuun fincila diddaa garbummaa haalaan jabeessuun itti fufani jiru: Nuti Dargaggootni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimma Gaaffii mirgaa rakkoo uummata keenya karaa nagaa fi Dimookiraasii gaafanneef:

  1. Deebiin gaaffii keenya humna warraanaa fi poolisa nuti bobbaasuun ukkamsaa, hidhaa, reebicha, ajjeechaa fi doorsifni deebii hin tauu; gaaffii mirgaas dhaabuu akka hin dandeenye ni hubachiifna.
  2. Gaaffii karaa Mirgaa fi Dimookiraasii gaafanneef barattootni keenya hidhaman nuuf haa hiikaman. Kanneen doorsifamaa jiran irraa doorsifnii dhaabbachuu qaba. Barattoota poolisaa Federaalaa fi waraanaan reebamaniif beenyaan kanfalamuu qaba.
  3. Mootummaan ani uummatatu na filatee jedhu tokkoo yeroo uummaanni barbaadetti uummata gidduutti argamuun gaaffii uummataa fuudhee deebii deebisuun dirqama waan taeef gaaffii keenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa argamee deebii akka nuuf kennu gaafanna.( yoo kana hin fudhannee abbaa irree, fi shororkeessaa) tauu isaa ofiin raga of irratti bahaa jiraachuu ni hubachiifna.
  4. Mootummaan EPRDF amma angoo qabatee jiru afaaniin ani dimookiraatawaadha jechaa gaaffii mirgaa ilmaan Oromoo fi lammiilee biyyattif humna waraanatti fayyadamuun hidhaa, reebichaa, ajjeechaa fi dararaa akka deebiitti fudhate deebisa jiru, yakka kanaaf seera addunya fulduratti nuuf dhiyaachuu qaba.
  5. Oromummaa keenyaan arrabsamuu, xiqqeeffamuu fi tuffatamuun gochaa diinummaa nafxanyoota fi ilmaan nafxanyaa tauu ni hubanna, ammas ilmaan naafxanyaa nu arrabsa jiranii fi manni maxxansa naafxanyoota kan akka hinquu atattaman nurra cufamuu qabu, seerattis dhiyaachuu qabu.
  6. Adeemsii Magaalota Oromiyaa Federaala jala galchuu fi magaalaawwaan nannaawaa Finfinnee, Finfinnee jala galchuuf maqaa plan guddina magaalaa jedhuun ololamu nurraa dhaabbachuu qaba.
  7. Magaalaan Finfinnee mataan isheetu kan uummata Oromoo waan taeef bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi. Uummaanni keenyas tajajila barbaachisu haalduree tokko malee irraa argachuu qaba.

Walumaagalatti Gaaffii keenyaaf deebiin dhugaa fi sirriin hanga nuuf kennamutti Gaaffiin keenya itti fufa, guyyaa hara Ebla 22/2014 irraa eegaluun Nuti dargaggootni barattootni Oromoo hanga gaaffiin keenya deebii argatutti, hanga barattootni keenya hidhaman hiikamanitti, hanga doorsiifni nurraa dhaabatuttii fi hanga Humni poolisii Federaalaa Fi Waraanaa Mooraa Yuunibarsiitii gadhiisee bahutti barnoota fi Nyaataa dhaabuun diddaa keenya itti fufnee jirra
Injifannoon U/Oromoof!.