Mootummaan EPRDF, TPLFn hogganamu tahe jedhee walitti bu’iinsa saba Amaaraa fi saba Oromoo Gidduutti taasisaa jiraachuun beekame.

Aside

Gabaasa Qeerroo Sulultaa Ebla 11,2014

Gabaasaa Qeerroo godina Addaa Naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaa irraa uummanni oromoo Ebla gaafa 10 .2014 walitti bu’iinsi uummata Oromoo fi Amaara jidduutti ta’een miidhaan namootaa fi qabeenya irra gahuu gabaasi nu gahe addeessa. Gabaasan maadhee iftuu Barii Sulultaa irraa akka addeessuun sababaan walitti bu’iinsa kanaa wal dorgommii magaalaa Bahardar irratti ta’en uummanni Amaaraa sanyii balfattummaa irraan ka’uun dargaggoota Oromoo wal dorgommii kubaaf jecha naannoo Amaaraa Bahirdar deeman arrabsuu fi reebicha Oromoota irraan gahan kan sababeeffate ta’uu beekama.

Kanumaan wal qabatee enyummaa ofii hubachiisuuf biyya isaa keessatti saba Amaaraa hammmeenya Oromoo yaadan kun gochaa jibbiinsa Oromoo fi lammummaa Oromoo irraa akka of qusatan bakka adda addaatti yeroo himamee raawatamu illee rakkoon kun wal qabatee bifa addaan ka’aa jira. Magaalaa Sulultaa irratti qabeenyaan lammii kamuu akka manca’ee balleessaa jiran,ibiddaan gubbuudhaanis magaalicha keessa kan jriaatnilee ariyuudhaan uummanni oromoo magaalichaa bobbaa jira reebicha yeroo darbe gaggeeffame irratti namootni muraasni lubbuudhaan kan darban,namootni 17 ammoo hedduu mada’anii kan jiran tahuu isaanii gabaasaan haala kanaan namoota mada’an keessaa namoota sadii man maqaan nu gahe:-

1.Caalaa Guutamaa-Qote bulaa magaalaa kanaa yoo tahu saba oromoo keessaati
2.Ayinaalem Taaddesee-Naggaadee saba Amaaraa keessaatii
3.Warqinee Daamxee-barataa saba Amaaraa keessaatii
Kanneen kun sadan kan hedduu mada’aniidha.Haala kana qabaneessina sababaa jedhuun naannichatti kan bobba’e humni waraana Wayyaanee guyyaadhaan dabalaa kan dhufe magaalaa kanatti ammallee humna keenyaan oli jechuudhaan waraanni Wayyaanee himachaa akka jiran ifaa dha.

Walumaa gala waldhabbii kanaan dhimma bahuun ykn sababeeffachuun mootummaan Wayyaanee EPRDF goosota jidduun nageenyi dhibee ofii akka araarsituu ta’ee yeroo bulchiisa isaa dheereffachuuf jecha tooftaa siyaasaa haarawaa baafate ta’uu namoonni keessa wayyaanee beekan ni dubbatu. Rakkoo bu’uuraa fi gaaffii saba Oromoo kan hundee ta’e hiikuu hanqachuu irraan goosota Oromoo Gujii fi Borana,gara biraan uummata Beeneshanguli Gumuzii fi Oromoo,Ogaadenii fi Oromoo amma ammoo Amaaraa fi Oromoos jidduutti rakkoo uumame hafarsuu irratti kan argamu irra caalaan mootummaa Wayyaanee dha.

Qeerroo Yuuniversitii Adaamaa FDG Kaasaniin Konkolaataan Barhirdar irraa ligii Habashootaa fe’ee mooraa seene Miidhamuun gabaafame.

Aside

Ebla 11,2014 Adaamaa

Roorroo of irraa ittissuuf jecha Ebla 11 Halkaan keessaa sa’aa 7:45 irraatti gamtaan Qeerroo Yuuniversitii saayinsii fi teeknooloojjii Adaamaa Konkoolaataa Yuuniveersitii Bahaardar irraa Tiriippii dhaaf Habashoota ammaan dura ilaamaan Oromoo naannoo Bahirdaritti akka reebaman taasise akka Yuuniversitii Adaamaa hin seenne bulchiinsatti himatanii dhagahamuu diduu irraan konkolaataan kun mooricha galee bule. Haala kanaan iyyannoon barattoota dhagahamuu hanqachuu fi arrabsoon dabalataa barattoota ORomoo irra waan gaheef jecha Konkolaataa Habashoota fe’ee deemuu fi gartuu Oromoota arrabse waliin walitti bu’iins ka’uu irraan dhagaan darbatamee FDG battala dhohe. diddaan barbaachisus fudhachuudhaan fuullee isaa gara fuulduraa dhagaa 12 n battala caccabuu gabaafame.

Habashoonni Oromoo yeroo goyyomsan biyya tokko ijaarra,nuti Itoopiyaadha jechaa gochaan isaan Tapha guutuu IMPAAYERAA ITO kan marsaa 4ffaa irraatti ilmaan Oromoo waltajjii ifaa irraatti salphiste madaa hin qoorree irraatti dhukkubbii quba harkaa nutti ta’eera. osoo waan gootee beektee fuulumti ishee gara Oromiyaa hin ilaaluu ture. Oromoon Qa‘ee isaarratti salphatee,waardiyyaa diinaa gadaan itti dhaabbatu darbee jira.guyyurraa qabsoo diina qaanfachiisuu fi salphisuu abbaa biyyummaa fi abbummaa qabeenyaa haala itti mirkaneeffannuuf dadhabbii tokko malee wareegga ni baasna

Aside

Qeerroo

Statement from the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa) on the Current Condition of the Oromo People Ethiopian Empire

April 2, 2014

The representatives of the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa) from different zones of Oromia have come together and convened for two days, April 1 and 2, 2014 and, after a thorough discussion, have deliberated the following resolution on the current condition of the Oromo people, the condition of Revolt Against Subjugation (Fincila Diddaa Gabrummaa) spearheaded by Qeerroo Bilisummaa, and the political condition of the Ethiopian Empire.

  1. Remnants of the old nafxanyaa (gun carrying settlers), who have committed uninterrupted heinous acts of genocide on the Oromo people for more than a century, are now doing everything they can to hinder the struggle of the Oromo people to regain their freedom. They are engaged on belittling and defaming the struggle, spreading false propaganda saying that the Oromo doesn’t have any land or country of their own in the region, opened a new printing press for this evil act of keeping the Oromo under their domination. We vehemently denounce their actions and ask Oromo nationalists to stay united and stand on the side of Revolt Against Subjugation lead by Qeerroo Bilisummaa.
  2. The dictatorial Woyane regime has intensified its campaign of expelling Oromo farmers and expanding the capital city, Finfinne (Addis Ababa), by annexing the near-by little towns under the Finfinne administration. The campaign is geared towards exploitation of Oromo land and natural resources by denying the Oromo, the ownership of their land, property, and resources. The only way to stop this evil act of old and neo-nafxanyas for the Oromo nationalists, especially the youth, is to intensify the struggle led by Qeerroo through Revolt Against Subjugation. We call upon all Oromo nationals and other friends living in Oromia and abroad to stand together and bring this unjust system to an end. Read More:- Statement from the National Youth Movement for Freedom and Democracy April 2014