Godina Lixa Shawaa Keessatti Ayyaanni Irreechaa Kabajame. Qeerroon Sirboota Warraaqsaan Dhaamsa Dabarse.

Aside

Gabaasaa Onkololeessaa 28,2012 Godina Shawaa Lixaa Aanaa Midaa Qanyii Ganda Baaroo Bidaaruu bakka Dirree Calalaqii jedhamuttii Ayyaannii Irreechaa Ummataa Oromoo Godina Lixaa Shawaa kanneen aanotaa akkaa Amboo, Gudar Tokkee Kuttaayee, Dannoo, Iluu Galaan Calliyaa Geedoo,Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa  Jimmaa Raaree  Irraa walittii dhufuun haala ay’ee ho’aa ta’een Ayyaannii Irreechaa kun Dirree Calalaqiittii kabajamaa jira. Ummaanni Oromoos kallaattii garaagaraa irraa konkolataa kontiraataa qabachuun gara ayyaanai Irreechaa dirree Calalaqiittii deemaa akka ayyaaneffate  gabaafame,

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee akkuma aadeffate waranaa Geedoo fi Midaa Qanyii  gidduuttii bakkotaa sadiittii sakkatta’insaa guddaatu godhamaa akka ture beekama. Bakkoota akka Tulluu Leencaa Jedhamuu fi bakka mana barumsaa Cuqqaalaa Wangee jedhamutti sakkatta’insa guddaa akka taasifame gabaafame.

Haaluma kana keessa dargaggoonni Oromoo ganama irraa hamma xumura ayyaana kanaatti  ABO fi WBO faarsuun akkasumas walleelee qeerroo faarsaniin ifatti diina dura akka dhaabbatan gabaasaan nu gahe addeessa.  ” meeshaa bitannee mudhiitti hidhanna,yoo Wayyaaneen didde ABO itti himanna”   fi ” hamma yoom qabamnee hidhamna,wabii saba Oromo ABO yaammanna” jechuun ifatti poolisoota Wayyaanee rifaasaa turuun beekame.