1 thought on “SBO Onkololeessa 28 Bara 2012

  1. Yaa dhabbota Oromo maaliif alagaa nuttii kofalsiiftan diinarratti qabsaawu dhiftani walirratti qabsooftu kuni qaanyii dhaa maaliif mataa keenya nu dorsiftu ,yaadhaabbotaa Oromo tokkoo tahaa diina dura dhaa bbadha ,dirqama nutti kennaa nuti qopheedha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s