SBO: Hagayya 1, 2018. Oduu, Murtii fi Kutannoo Kora Gamtaa ABO Ameerikaa kaabaa, Lola Kaaba Orommiyaa Walloo Kee ssatti Hidhattoota Affaarii fi Ummata Oromoo Gidduutti Deemaa Jiru Ilaalchisuun Yaada Jiraattota Naannichaa, Gaaffii fi Deebii Dura taa’aa Kutaa ABO Ameerikaa Lixaa fi Walitti Qabaa Koree Qindeessituu Kora Gamtaa ABO Ameerikaa Kaabaa Jaal Huseen Qaasim Waliin Taasifamee fi SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

Aside

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Aside

Kora Gamtaa ABO Amerikaa Kaabaa Adoolessa 24 – 27, 2018.

Murti ejjannoo fi kutannoolee

Nuti miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo biyya USA fi Kanada keessatti argamnu Kora Gamtaa ABO kan bara 2018 irratti hirmaatne dhimmoota siyaasa, jarmiya dinagdee fi haala waligalaa yero ammaa belbeltuu taate irratti maree ballaa fi dheera erga godhanneen booda milkaa’ina Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfammu shaffisiisuuf murtii ejjennoo fi kutannoolee asiin gaditti tarreeffaman dabarfanne.

  1. Bilisummaa Ummata Oromoo dhugoomsuuf karaa siyaasaa, diplomasi fi waranaa ABOn geggeeffama as ga’e hanga xumuratti itti fufsiisuuf deggersa barbaachisu hunda dacha dachaan gummaachuuf murteeffanne.
  2. Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa motummaa Itophiya waliin qabu karaa nagaa furuuf tattaaffi inni itti jiru akka milkaa’uuf deggersa guutu kennuufiif murteeffanne.
  3. Warraanni Bilisummaa Oromoo, WBOn, wabii qabsoo bilisummaa Oromoo ta’uun yeroo kamuu caala yeroo dhugooma jirutti deggersa bifa hundaan barbaachisu shaffissaan dhiheessuuf murteeffanne. Continue reading