Seenaa Gabaabaa Obbo Taammiruu Qana’aa ( Turtii mana Dararaa Maayikalaawwii fi Qiliixoo)

Aside

Maqaa guutuu: Taammiruu Qana’aa Jallis

Lafti dhaloota:   Oromiyaa, Wallagga Bahaa, Aanaa Eebantuu, Ganda Qeelloo.

Bara dhalootaa:  A.L.H tti bara 1960 moota keessa kan ta’e

Haala Maatii: Abbaa ijoollee jahaa fi walumatti maatii saddeet kan bulchan

Hojii: Qotee bulaa

Haala Siyaasaa: Miseensa KFO

Jaalala biyyaa kan qabanii, Uummata Oromoo naannichaa biratti fudhatama guddaa kan qabanii fi Oromummaa isaani baay’ee kan jaallatan akka ta’e jiraattonni naannichaa dhugaa bahu. Kanumarraa kan ka’es Dhiibbaan garaa garaa mootummaa biyyattii irraa maqaa hidhata ABO qabda jedhuun yeroo hedduuf irra gahaa kan ture akka ta’es ni beekama. Dhugaan jireenya isaanii garuu nama nagaafi Qotee bulaa Maatii isaanii saddeettanii fi firoottan isaanii jiraachisuu fi jireenya isaanii mo’achuuf jecha oliif gadi kaachaa turani dha. Continue reading

SBO: Ebla 25 bara 2018. Oduu, Sirna Kabajaa Guyyaa Gootota Oromoo: Keeniyaa magaalaa Naayroobiitti gaggeeffame irratti gabaasa qindaa’ee fi Qophii Haala Yeroo Irratti Fuuleffate Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa5

Aside

SBO: Ebla 22, 2018, Oduu, Sirna Kabaja GGO Biyya Jarman Konyaan ABO Magaalaa Firaankifartitti raawwatame ilaalchisuun yaada Qindeessaa sirnicha J/ Yaasiin Kadiir, Ebla 15 Konyaan ABO Niwziilaand kabajaterratti gaaffii fi deebii D/T Konyichaa J/ Lalisaa Kumalaa Waliin taasifame Akkasumas GGO Keenyaa Mooraa baqattootaa Kaakumaa keessatti kabajame irraa qooda kan fudhatan J/ Sanyii Eebbaa yaada SBOf kennan.

Aside

US Department of State: Release of the 2017 Human Rights Report for Ethiopia

Aside

EXECUTIVE SUMMARY – April 23, 2018

PDF – Ethiopia is a federal republic. The ruling Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF), a coalition of four ethnically based parties, controls the government. In the 2015 general elections the EPRDF and affiliated parties won all 547 House of People’s Representatives (parliament) seats to remain in power for a fifth consecutive five-year term. In 2015 parliament elected Hailemariam Desalegn to his first full mandate as prime minister. Hailemariam assumed that office in 2012 after the death of his predecessor. Government restrictions severely limited independent observation of the general election vote. A mission from the African Union, the sole international institution or organization permitted to observe the voting, called the elections “calm, peaceful, and credible.” Some nongovernmental organizations (NGOs) reported an environment conducive to a free and fair election was not in place prior to the election. There were reports of unfair government tactics, including intimidation of opposition candidates and supporters, and violence before and after the election that resulted in at least six deaths. Continue reading

United Nations Human Rights Chief to conduct follow-up visit to Ethiopia and African Union

Aside

United Nations Human Rights Chief to conduct follow-up visit to Ethiopia and African Union (22-25 April)

High Commissioner Zeid last visited Ethiopia in May 2017, when he met the then Prime Minister and other high-ranking Ethiopian officials and civil society members to discuss the human rights situation in the country and the work of the UN Human Rights East Africa Regional Office

GENEVA, Switzerland, April 23, 2018 (APO Group) — UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on Sunday begins his second official visit to Ethiopia, at the invitation of the Government. During his visit, he will also take part in a high-level dialogue between the African Union and the UN Human Rights Office. Continue reading

Bakka Uummanni muraasni OPDO itti eeguuf bakkaa fi akkaataa isaan itti jiran akkamii?

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Ebla 22,2018

Finfinnee Oromiyaa

Uummanni muraasni ammallee OPDO qaama isaa taasifatee ilaaluu barbaada. Qabsoo keenyatti ija nuu horu, maqaa Shororkeessummaan ABO yakkuuf, oladeemaa Oromoo alanfatanii nyaachuun nii dhaabbata jedhee tilmaama.

“Qaamni Wayyaaneef OPDO ammaa tokko miti, Wayyaaneen warra nu luugaa turteef nu luugaa jirtudha. OPDO’n ammaammoo isaaniin seeratti nuu dhiyeessa” jedhee tilmaama. Continue reading