Bakka Uummanni muraasni OPDO itti eeguuf bakkaa fi akkaataa isaan itti jiran akkamii?

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Ebla 22,2018

Finfinnee Oromiyaa

Uummanni muraasni ammallee OPDO qaama isaa taasifatee ilaaluu barbaada. Qabsoo keenyatti ija nuu horu, maqaa Shororkeessummaan ABO yakkuuf, oladeemaa Oromoo alanfatanii nyaachuun nii dhaabbata jedhee tilmaama.

“Qaamni Wayyaaneef OPDO ammaa tokko miti, Wayyaaneen warra nu luugaa turteef nu luugaa jirtudha. OPDO’n ammaammoo isaaniin seeratti nuu dhiyeessa” jedhee tilmaama. Continue reading