Qabsoon keenya Amma Walabummaa Oromiyaa, Amma Bilisummaa Oromootti!

Aside

Baarentuu Gadaa Irraa, Ebla 6, 2018

AyyaanlaallattuuBubbeen siyaasa kijibaa impaayeera itiyooophiyaarraa asiif achiin bubbiseef  qabsaawaan, sabboonaan kaayyoo isaa kan ganamaa,qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuuf, bilisummaa Oromoo bakkaan gahuuf  gaggeessaa jirurraa duubatti jedhu hin jiru. Eeyyee holola diinaatiin namuu hin seesu. Hin burjaaja’usi. Uummanni Oromoo holola fakkeessii diinni qindeessee maqaa isaatiin afarsaa jiruunis mirgi koo kabajame, bilisoome jedhee  sirba gammachuutin lafa qaaccessu hin jiru. Yoo jiraate diraamaan diinni  waggoota 27n darbaniif  dalagaa ture kan isaaf hin gallee dha. Continue reading

Rakkoolee uummata Oromoo qunnamaniif furtuu: “Jaarmiyaa kamtu furtuu baroota dheraaf bade argamsiisa?”

Aside

*Malkamuu Jaatee, Ebla 6,  2018

1. Seensa

Rakkooleen rooga danuu qaban uummata Oromoo irratti dinaan fe`amanii jiran marti, sirna gabirummaa keessaa dhalatan. Akka himmi, barruu, fi  argi mirkaneessanitti bara 1870 irraa eegalee motummaa Habashaan, alagaa motummicha deggeran, fi gantootii meeshaa diinaa ta`aan dabalatee: qindoominaan waraana sanyii duguggaa kallatti fi alkallattiin biyya Oromoo irratti labasametu uummata Oromoo rakkolee roga danuu qabaniif saaxilee jira. Uummati Oromoo gidiraa (rakkolee) sirna gabrummaa Continue reading