Guraandhala 27,2018] Maqaa namoota Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamteetti Madaa’an fi Wareegaman

Aside

Abbabaa Mokonnin Goota Sabasaaf Jedhee Lubbuu Jijjiraa Hin Qabne Kenne!

Abbabaa Mokonnin Goota Sabasaaf Jedhee Lubbuu Jijjiraa Hin Qabne Kenne!

1) Abbebee Mokonnon – Ni wareegame
1) Waaggarii Bultoosaa
2) Daani’eel Ashannaafii
3) Maarii Yaayyaa 
4) Abdii Gammadaa
5) Kennaasaa Tasgaraa
6) Misgaanuu Taayyee (Kan kaleessa madaa’e)
7) Asfaawu Bulii (Kan kaleessa madaa’e)
8) Isaayyaas Fayisaa achuma Ukkee
9) Abdallaa Ibraa’im Ammaduu Ganda Keenaaf.
10) Amaanu’eel Bultii
11) Taarik Daggafaa  Continue reading

The All-Inclusive Conference Initiated by Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD)

Aside

Press Release, February 25, 2018

We the following political organisations:– Afar Liberation Front, Gmbella Regional Movement, Gambella Nilotes United Movement, Oromo Parliamentarian Council, Shekacho Peoples Movement for Democracy and Social Justice, Tatek Ethiopia for Freedom, Democracy and Unity for Ethiopia, Member Organizations of PAFD (Gambella Peoples Liberation Movement, Sidama National Liberation Front, Continue reading