Guraandhala 27,2018] Maqaa namoota Godina Wallaggaa Magaalaa Naqamteetti Madaa’an fi Wareegaman

Abbabaa Mokonnin Goota Sabasaaf Jedhee Lubbuu Jijjiraa Hin Qabne Kenne!

Abbabaa Mokonnin Goota Sabasaaf Jedhee Lubbuu Jijjiraa Hin Qabne Kenne!

1) Abbebee Mokonnon – Ni wareegame
1) Waaggarii Bultoosaa
2) Daani’eel Ashannaafii
3) Maarii Yaayyaa 
4) Abdii Gammadaa
5) Kennaasaa Tasgaraa
6) Misgaanuu Taayyee (Kan kaleessa madaa’e)
7) Asfaawu Bulii (Kan kaleessa madaa’e)
8) Isaayyaas Fayisaa achuma Ukkee
9) Abdallaa Ibraa’im Ammaduu Ganda Keenaaf.
10) Amaanu’eel Bultii
11) Taarik Daggafaa 
12) Abdii Taarraqenyi
13) Maammoo Asiraat
14)Gammachiis Kabbadaa
15) Yohaannis Ibsaa
16) Eebbaa Caalaa
17) Abdiisaa Indaalee Fufaa
18) Yoseef Herregaa
19) Taammiraat Baqqalaa
20) Saamsoon Biraanuu
21) Saamu’eel Amsaaluu

Image may contain: 1 personImage may contain: one or more people and people sitting

Lixa Oromiyaa magaalaa Ukkee keessatti mormiin jabaan geggeeffamaa ooluu maddeen gabaasan.
[SQ, Gurraandhala 28,2018] Guutummaa lixa Oromiyaa keessatti tibba kana mormiin fxg geggeeffamuun mootummaa wayyaanee raasaa kan jiru, harras itti fufuun gara aanolee baadiyyaatti darbuudhaan mormiin geggeeffamaa jira. Karaa guddaa naannoo Amaaraafi Oromiyaa wal qunnamsiisu bakka addaa Ukkee jedhamutti hawaasni ba’ee cufuudhaan konkolaataan tokkollee akka hin dabarre beekameera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s