Labsii Hattattamaa Isa Dhumaa

Aside

Damee Boruutiin.

Fincila malee Filannoon Wayyaanee Hin Buqqisu!  Qeerroo Bilisummaa 2011TPLF isa ormi ittiin  jedhu caalaa hojiin isheen yaroo akkana saaxilaa of baaftu arguun baayyee namati tola. Hidhamtoota hiiknee warra dorgomii siyaasaa barbaadaniif  goodaa siyaasa balifnee nageenya biyyaa tasgabeessuuf akka fedhii qaban dubbatanii utuu hin rawwatiin of duuba galagalanii uummata Impayeera aItopiyaa keessa jiru irratti waraana labsuun of tufachiisuu dha. Uummata keenyaaf illee haaraa miti.  Kana duraas argee jira.  Akkuma isa duraa kunis ni darba. Labsiin kuun uummata cunqursaamaa hundaa keessattuu Uummata Oromoo kan harka laachisu miti. Continue reading