[SQ, mudde 19,2017] Guyyaa 4ffaaf kaleessa mudde 18,2017 barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaaffaa Naqamtee uummata Oromoo ajjeefamaa jiru yaadatan. Tooftaaf tarsiimoo haaraan carqii gurraacha qabachuun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s