SBO: Sadaasa 30 bara 2016. Oduu,Gabaasa Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti gaggeeffame irratti qindaa’e fi Qophii Haala Yeroo irratti Fuulleffatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

3 thoughts on “SBO: Sadaasa 30 bara 2016. Oduu,Gabaasa Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti gaggeeffame irratti qindaa’e fi Qophii Haala Yeroo irratti Fuulleffatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa.

  1. Pingback: SBO: Sadaasa 30 bara 2016. Oduu,Gabaasa Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti gaggeeffame irratti qindaa’e fi Qophii Haala Yeroo irratti Fuulleffatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa. — QEERROO | Fighting for Freedom and

  2. Ashaam Ashaam, harka fuunne ilimman oromoo hunda kessanuu,haala yeroo ammaa ilaalchisee Abarrsii ,shirra xaxuu fii maqaa xureesu Adaa bilisumma oromoo irratii demaa jiruu,yoo illalee bayy’ee wan nama gaddiisiisa fii wan nama yaadesatii ,hatuu Uummataa oromoo te’ee yaakkaa kan kessaa qoodaa fuudhachaa jiruu diinaa wajjiin gochaa kanara akka off qussatuu gaddii jabbesaa itti naa dhammaa,warreen yaakkaa maqaa xureesuu qodaa fuudhachaa jiruu,tokkof hawassa oromoo biyy’ootaa ollaa jiraan, keeniyaa ,masirrii ykn Egptii ,fii afriika kibbaa ,Addaatii warreen illaalcha diinuun qaaban ykn diinuuman irra caallaqistuu hawassa oromoo dasiiphorraatii, waarreen kuun heggerree oromiyaaf uummataa oromootiif mal yaadan? lammaf qeerroon oromoof uummanii oromoo biyy’aa kessaa warregamaa ,hiidhamaa, tummamaa,akkasuma shammaran oromoo guuddeedam jiraan, moottummaa nama nyataa wayyanee tiin .gantuu dantaa garra issatiif jee diina wajjiin ummataa oromoo ajjessaa jiruu itti gaftamaa seenaa jallaa hibataan hubadhaa. GADAAN GADAA BILISUMMAAT , INJIIFAANOON TAAN UUMMATAA OROMOTII.

    2016-11-29 22:19 GMT+04:00 QEERROO :

    > Qeerroo posted: “” >

  3. Pingback: SBO: Sadaasa 30 bara 2016. Oduu,Gabaasa Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Konyaalee ABO Kutaa Kanaadaatti gaggeeffame irratti qindaa’e fi Qophii Haala Yeroo irratti Fuulleffatu Akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa. – OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s