Lixa Oromiyaa Aanaa Guutoo Giddaa Ukkee Qarsaatti Hidhaaf Dararaan Uummataa Mootummaa Wayyaanee Akkuma Itti Fufetti Jira

Aside

Sadaasa,3,2016

because-i-am-oromo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessatti ilmaan Oromoo Ajjeefamaa,Gideedamaa,Hidhamaa,Reebamaa jiraachuu himamaa jira.Haalli kun daran kan hidda gadi fageeffatee jiru yoo ta’u Uummata dararuuf kinaanuun waan aangoo isaarra turu itti fakkaatullee dararaa suukanneessaan kun gadoof haaloo jabaa akka uummatni qabatu taasisaa jira.
Haaluma kanaan barsiisota qaroo ummataa ta’an Aanaa Guutoo Giddaa Ukkee Qarsaatti
1,Daarikteera Mana Barumsaa High school Ukkee kan ture barsiisaa Olqabaa Asaffaa
2,Jiraataa Maagaalaa kan ta’e Oliiqaa Raggaasaa torbee kana keessa hidhamanii bakki geeffaman hin baramin jira.Achuma Aanaa Waamaa Hagaloo irraa Barsiisinni hedduun hidhamaa jiraachuu Qeerroon gabaase

Godina Wallaggaa Bakkeewwan Hedduu Keessatti Haalli Jiruuf Jireenya Uummataa Daran Yaaddeessa Ta’aa Jira

Aside

Sadaasa 4,2016

Erga labsiin ajjeechaa kallattiin nurratti labsamee asitti jiruuf jireenyi uummataa akkaan ulfaataa jiraachuu jiraattonni ona Wallaggaa bakkeewwan garaagaraa irraa nuuf himan.Haaluma kanaan FXG guyyaa dheengaddaa ona Waamaa Hagaloo keessatti ka’een wal qabatee barsiisota hedduu hidhaa kan jiran akkasuma qote bulaan akka midhaan hin sassabbanneef qote bultoota hedduu maatii isaaniirraa qabaa kan jiran kaanis suuraa isaanii qabatanii humni Command Post sakkataa’aa jiraachuun y himame.Ganamaa galagala sakkattaan seeraan alaa nurratti raawwatamaa akkasuma yakkoonni saamichaa,gudeeddii shamarran keenyarra gahaa jiraachuus maddeen Qeerroo naanichaa gabaasan.
   Achuma ona Sibuu Siree keessattis yakkoonni wal fakkaatoon kanneen Gudeeddii,Saamichaa,Sakattaa humnaan olii,Reebichaa babal’ataa jira.Ukke Qarsaa irras barsiisotaaf jiraattota hedduu adamsanii qabaa jiraachuun gabaasnee turuun keenya nii yadatama.