FDG Yuuniversitii Gonder Keessa itti Ka’een Wal Qabatee Barattooti 17 Arhiaman

Aside

Qeerroo

Barattoota Gondor Yuuniversitii Irraa Dismissal Ariyaman

Gabaasa Qeerroo Bilisummaa Muddee 07,2013 

Baatii Sadaasaa 2013 keessa Yuuniversitii Goonder keessatti barattooti Oromoo gaaffii mirgaa kaasuun ni yaadatama. Rakkoo fi gidiraa uummata Oromoo akkasumas hidhaa fi ariisaan barattoota Oromoo irra gahamaa jiru haa dhaabbatu jechuun gaaffii mirgaa barattooti Oromoo kaasaniif deebiin mootummaa Wayyaanee irraa kenname ajjeechaa fi dhihdaa ture,sababaa diddaa barattooti kaasaniif jecha barataa Oromoo tokko ajjeessuun toorba ammo hidhaa hin beekamnetti ergamanii jiru.

Haalli kun jabbaachaa deemuu irraan walitti bu’iinsi barattoota Oromoo fi kanneen mootummaa Wayyaaneen kaadhimamanii hojjetan jidduus jiraataa ture. Ammoo gaaffii mirgaa ilmaan Oromoo kaasaniif deebiin itti aanu kenname barattoota mooraa fi barnoota isaanii irraa arhiyuun gaaffii mirgaa ukkaamsuuf yaalee jira.

Ammatti Muddee 5,2013 barattooti Yuuniversiticha irraa arihaman gabaasaan Qeerroo akka armaa gadiiti addeessa.

1)      Barattoota 8 dismal barnoota irraa ariyanii jiru;

2)      2.Barattoota 9 waggaa lamaaf adaba itti kennanii mooraadhaa bahanii jiru;

3)      3.Barattoota 19 ammoo meeshaa caccabeef horii akka baasan mallatteessisifamanii hanga horin isaa bakka buusanitti barumsatti akka hin deebine tahee jira.

4)      4.Barattoota 150 ammoo akeekkachiisa itti kennuudhaan mallatteessisanii mooraatti deebisanii jiru walumaa gala galmee kanneen arihamanii akka armaa gadiitti dhiheessina.

 

Lak. Maqaa Guutuu Saba Umurii Department                              Teessoo
Naannoo Magaalaa Bilbila
1 Tewoderoos Abarraa Tasamma Oromoo 23 Retimed 4th oromiyaa Bishooftuu  
2 Addunyaa Baqqalee Sooqee Oromoo 22 Law 3rd Oromiyaa Bulee Horaa  
3 Galgaloo Godaanaa Oromoo 23 Special Need 3rd Oromiyaa Moyaalee  
4 Iyyoob Mohad Caalee Oromoo 21 Sociology 3rd Oromiyaa Baalee Goobbaa  
5 Waakkennee Saxuu Raggaasaa Oromoo 23 Population 3rd Oromiyaa Sabbataa  
6 Meelat Sisaay Kebbedee Amaaraa 22 Psychology  3rd Finfinnee    
7 Tewoderoos Biyyasaan Ashenafi Oromoo 23 Yetmad 3rd Oromiyaa Boorana  
8 Biliyoon Biilee Yaraa Oromoo 22 Law 3rd Oromiyaa Shaashimannee  

Barattoota Waggaa Lama (2)Barnoota Irraa Ariyaman

Lakk. Maqaa Guutuu Saba Umurii Department                                Teessoo
Naannoo Aanaa Bilbila
1 Almaaz Isheetuu Ayyaanee Oromoo 24 Sport 3rd Oromiyaa Ginniir  
2 Gannet Balay Abrahaam Tigree 23 Biologu 3rd Tigraay Shire  
3 Massaluu Baqqalee Qoloosaa Oromoo 21 Sport 3rd Oromiyaa Iluu Abbaabor  
4 Saamu’eel Dhufera Hirjaa Oromoo 34 Sociology 3rd Oromiyaa Ambo  
5 Gaashawu Kaasaaw Taarreqeny Amaaraa 33 Water Resource 3rd Amaaraa Daambiyaa  
6 Habtaamuu Birruu Bilqee Oromoo 31 Social Work 3rd Kibba Hawaasaa  
7 Salaamawit Fufaa Warkasaa Oromoo 35 Geology 3rd Oromiyaa Ambo  
8 Iwunatu Sandaq Kaaree Amaaraa 32 Water Eng. 2nd Amara Bahardar  
9 Barakat Tashoomee Aseffaa Oromoo 33 Information scien 1st Amara Dassee  

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

Guutummaan lis kanaa:- Yuuniversitii Goonder Keessaa badii tokkoon malee barattoota arihaman

Mootummaan Wayyaanee Basaasota barattoota ta’an lama Mooraa Yuuniversitii Jimmaa Keessatti Mindeessuun Gabaafame.

Aside

Muddee 06,2013 Jimmaa

Haptamuu Rettaa fi  Badhaasaa Firraajaa kanneen jedhaman yeroo ammaa mooraa Yuunersitii Jimmaa keessaa baratu,barattoota kana leejii addaa keenuufii irra darbee sochii barattooti Oromoo godhan irratti akka fakkaatanii basaasan mootummaan wayyaanee ramaduu dargaggoonni moorichaa gabaasu.

Ammaas Qeerroon Bilisummaa Oromoo Oromootu mirga dhabee, qee’eef qabeenyaa irra buqqa’ee, biyyaayyi dhalatee keessaatti mirga namumma fi dimookiraasii dhabee, balleessa malee mooraa barnotaa keessaatti akka bineesaa itti dhukaasuun ajjeefama jira, kaan hidhatti guurame, kaan eessa buuteen isaa hin beekamu, kaan biyyaa arii’ame Hambii wayyaanee 2ffaa itti ta’ee itti roorrisa jira, Oromoo uummaanni miliiyona 40tti lakka’amu biyyaatti keessaatti aangoo dhabuun rakkinota kana dhalchee jira. Isinumtii warrii diinaaf ergamtuu fi baandaa taatanii jiraachuu murteffatan kun illee angoo mirga dhuunfa keessani kabachiisuu illaa akka hin qabne ragaan orma miti isinuma mataa keessani, Angoon isin qabdan Oromoo mirga kee siif iyyuu kabachiisuuf abbaa irretiin mormaa jiru basaasuu, fi ergamtuu diinaa taatee jirachuu qofa.

Haaluma kanaan Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Keessatti basaasatotni garaa isaniif jedhanii ilmaan Oromoo jala fiiguun diinatti argisiisuun gootota Sabboontota Baratoota Oromoo barnotaa isanii irraa hiisisaa, ariisiisaa fi guyyuu sabbontotni kunneen immoo akka hordofamanif diina jala fiiguun ilmaan Oromootti quba qabuun dhiigaa ilmaan Oromoo dhugaa fi Foon baratoota Oromoo nyaachuun har’a kan geessaan ta’uu mirkanaa’era.