QEERROO ADAAMAA YUUNIVERSITII IRRAA

AMAJJII TOKKOO(1)

GUYYAA AYYAANA WARAANA BILISUMMAA OROMOO(WBO)

WAAN BADE BARBAADAA,WARAABESSI GUYYAADHAN YUUSUU

EEGALEERAA!

Nagaan haa dursu !?

Rakkoo Oromoo uuman lammiif haa ibsu..

jaaman lafa arguu dadhabeet,Abbaan garaa dhaamsa dhageetti dadhabee jedhama,akka gurra nuuf ergisatan barbaadna(GAMATAA QEERROO,YSTA) .Ilmaan Oromoo beekaa fi eegaa,hayyoota,quuqqamtoota seenaa fi seexaa ilmaan saba guddaa Oromoo hundaaf waamicha eenyummaa fi lamummaa Oromoo yeroon dabarsinu amma jenna. Akka lammii Oromoo tokkotti,madaa keenyatu qooruf goguu dideef fala dhumaa waliif soqna,waan waloo,waliin hirmaatan malee,lafee duwwaa tahu akka loon bona dhalee!

Egaa akkumaan kaumsarratti tuquuf yaalletti,Jaamanii lafa arguu dadhabuun rakkoo uumamaa tahuu mala;Garaaf jedhanii dhageettii dhaamsa dhabun uumamumarraayyuu faalladha.maalif yoo jenne qaamni miiraa ittin dhagahan gurra, garuu GARAAN hojii isaan ala bahee kan gurraa dhaale,uumama faale.kanaaf dhiiroo ,lammiilee koo galaa eenyummaa bobaa jalatti of hidhuun yoo nu feesise waa hunda dura nama garaaf dubbii dhageettii dhabe irraa nu haa baraaru jechuu jaalanna.kana waa malee qabannee gad bahuu hin barbaadne.Ummanni Oromoo gabrummaa fuula hin qabneen erga sakaallamee hidhamee amma tureera gadaansaa.Kanammoo tole jedhe diinaa goodanee laga ceee qeee Oromootti duulee farrummaa duguuggaa sanyii fi saamicha badhaasa Uumaama Oromiyaa taasifamu dura waan qabuufi dandeetti isaa bifa gurmaaeefi mijaaten duraa dhaabbataa tureera.ammas itti jira borus itti fufa.Kuni Oromoof ifannoo addaati yeroon jechu diina

QEERROO ADAAMAA YUUNIVERSITII IRRAA.docx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s