Qabsoon Abbaa Biyyummaa Ququnxuraa Siyyaasaan Hinargamu

Aside

Qeerroo Bilisummaa

Oromoo Finfinnee Oromiyaa

Qabsoon uummanni Oromoo waggoottan 28 darban Wayyaanee waliin taasisaa tureef jiru qabsoo sirnicha dhabama gochuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuti. Qabsoon abbaa biyyummaa ammoo ququnxuraa siyyaasaan akkasumas kennee aangoo siyaasaa gabroomfataa irraa kennamuun kan argamu miti.

Qabsoon ummata Oromoo  sirna gabroomfataa dhabama gochuun cunqursaa  jarraa nutti lakkoofsise konkolaachisuu, mirga namoomaaf mirga lubbuun jiraachuu mirkaneeffachuuti. Continue reading