Barattooti Oromoo Mooraa Yuniversitii Amboo Waraanaa fi Poolisa Federaalaan Hiraarfamaa Jiru.

Aside

Amajjii 9/2018 Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Amboo Waraanaa Poolisii Federaalaa Mooraa Yuunibarsiitii Amboo Keessa qubsiifamee jiruun hiraarfama bulan , hedduun barattootaas halkan mooraa gadhiisuun gara uummataatti baqataa akka bulaan maddeen Qeerroo magaalaa Amboo irraa ifa godhan.
Mootummaan Wayyaaned Amajjii 7/2018 ta’ee jedhee shira barattoota Oromoofi barattoota naannoo Gambellaa irraa dhufan waliin walitti buusuuf shira xaxuun walitti bu’insa uumamuutti fayyadamuun barattoota Oromoo dhiiga dhangalaasuufi hidhaatti guuruuf tattafachaa akka tureefi walitti bu’insaa uumeen guyyoota lamaan dabalatee barattoota Oromoo reebichaan hiraarsaa jiraachuun ifa ta’ee jira. Yeroo ammaa barattootni hedduun reebichaa poolisootni Federaalaa Mooraa Yuunibarsiitii Amboo keessa

Continue reading

ILKAAN SOCHA’EE,  BUQQISUUTU FURMAATA !!!

Aside

SEENAA  Y.G (2005) kutaa 2ffaa fi xumuraa.

Ilkaan socha’ee buqqisuutuu furmaata !! jedhee katabbii kiyya kutaa 2ffaa osoo qopheessaa jiru, wayyaaneen Ibsa haaraa baafatte. Innis QEERROO qorachuu fi tarkaanfii irratti fudhachuuf haala mijeeffachaa jiraachu. Jarri kun dhugumatti waan qabanii fi gadhiisan dhabanii jiran. Akka Ihaadeegitti , Dirree Dimokiraasii bal’isuuf murteessinee fi Hidhamtoota Siyaasaa hiikuuf murteessinee ega jedhanii, kunoo torban osoo hin guunnee, Dirree Dimkiraasii dhiphisuu fi Namoota mana hidhaatii baasuuf deeman bakka buusuuf , Qeerroo Oromoo irratti labsa Obsa nama fixachiisuu baafatii jiru. Akka yaada kiyyaatti , Ibsa Ihaadeeg irraa waa eeggachuu dhiifnee, Qabsoo jabeessuu qofaatu murteessaadhaa  Ega isaanuu fidanii nuutii waan harka keessa qabannuu hin qabnuu, amma maxxanfamuu danda’uun isiniif katabaa. Isa kaan garaatu beekaa waan ta’eef. Continue reading

Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Aside

Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Amajji 8,2017
Finfinnee Oromiyaa 
Mirga keenyaaf falmanii, saamicha qabeenya keenyaa dura dhaabbachuun hattuuf saamtuu kan taate Wayyaanee falmanii dararaa ulfaataan abboota keenya kaleessa lubbuun darban irra Qaama mootummaa Wayyaaneen dhaqaabeera. Har’a ilmaansaanii Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Oromoo guutummaaf saboota cunqurfamoo irras yakkoota suukaneessoo jaarraa 21ffaa keessatti hinraawwatamne dhaqqabaa jira.

Continue reading