Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Jaarraa Yakka Jallataa Uummata Guddaa Dhiisii Nama Tokko Irratti Hojjetanii Walaba Bahan Keessa Hinjirru.

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Amajji 8,2017
Finfinnee Oromiyaa 
Mirga keenyaaf falmanii, saamicha qabeenya keenyaa dura dhaabbachuun hattuuf saamtuu kan taate Wayyaanee falmanii dararaa ulfaataan abboota keenya kaleessa lubbuun darban irra Qaama mootummaa Wayyaaneen dhaqaabeera. Har’a ilmaansaanii Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Oromoo guutummaaf saboota cunqurfamoo irras yakkoota suukaneessoo jaarraa 21ffaa keessatti hinraawwatamne dhaqqabaa jira.

Nagaa biyya keenyaa boora’e deeffachuuf, qabeenyaa keenya saamameef dubbannee, dhiittaa mirga namoomaa dhorkamuun nurra gahe balaaleffannee yakkoonni jallataan nurratti raawwatamaa jiru. Yakkoota Wayyaaneef jaarmiyaan Wayyaanee nurratti dalagaa jiru ragaa qabatamaa faana video fi Suuraa dabalatee of harkaa qabna.
Yakkoota daran nama suukaneessan kanneen akka Gudeeddii, Torcharii, Hidhaan nu kunaanuu, Ajjeechaa suukaneessaa, Qaama namaatti vaayirasii HIV waraanuun dabarsuu, yakkoota qe’eef ardaarraa kitilaan lakkaa’anii godaansiisuu nurratti fudhatamaa jiruuf gaafatamaan duraa mootummaa biyyattii Wayyaanee /EPDRF akkasuma jaarmiyaalee siyyaasaaf waraana Wayyaanee keessattuu OPDO ta’uu Qeerroo gadjabeessee dubbata.
Yakka har’a nurratti raawwatamaa jiruun oladeemaa Oromoo irraa hanga Jaarsa ykn gadamoojjiitti kan dhabaa jirru, rasaasa waraanni Wayyaanee maqaa Agaazii qabuuf polisa Fedaraalaan yakkoonni jallataan dalagaman kunneeniif daandii ta’uun uummata kanaaf dararaa isaaf kanneen karaa saaqaa turan jaarmiyaan OPDO illee guutummaatti waan adaba jalaa ba’an miti.
Har’a gaafa muddamaaf waan dalaganitti gaafatamaaf gahan kanatti, badiin dalagame kan ebeluuti kiyya miti, ebelu ebeluun waan isaan baraarsu akka hintaane Qeerroo gadjabeessee ibsa. Yakkoota nurra gahaa turaniif gahaaa jiraniif itti gaafatamaa hangaafaa ta’us mootummaan Wayyaanee, isatti aanee jaarmiyaan Foolisa Fedaraaf Agaazii akkasuma humni security biyyattiif OPDO’n gafatama jalaa akka hinbaane ammas irra deebinee himna.
Waan ta’eef yakkoota darban irrattuu yakkoota haaraa uumuuf Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irratti labsiin karaa mootummaa bahaa jiru ammas badiisaa irratti kan ida’aa jiru ta’uu hubatee, Badii kanaaf gaafatamaa ta’uusaa beekee uummata Oromoof saboota cunqurfamoo qabeenyaa namaaf lubbuu namaa utuu hinballeessiin  karaa nagaa Mirga abbaa biyyummaaf sarbamiinsa mirga lubbuun jiraachuf dura bu’ummaan gaafatanii miidhamaa jiran irraa irree abbaa irrummaasaa akka kaasuuf nii gaafanna.  Ta’uu baatus seera duratti kan gaafatamuuf jiru ta’uu nii hubachiifna.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Amajji 8,2017
Finfinnee Oromiyaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s