Diddaan barattootaa Yuunivarsiitiilee keessatti itti fufe.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGYuunivarsiitii Madda Walaabuu keessattis barattootni gamtaan shira Wayyaanee dura dhaabbachaa jiraachuu Qeerroon YMW gabaase.

Haala kanaan Gaaffiiwwan mirgaa fi diddaawwan barattootaa Yuunivarsiitiilee keessatti jabaachuun mootummaa wayyaanee hedduu dhiphisee jira. Haalli kunis daran jabaachuun Yuunivarsiitii Madda walaabuu kampaasii Roobee keessatti diddaan barattootaa dhalatee jira. Barattootni Kampaasii Roobeetti baratan kunneen shira mootummaan wayyaanee gama tajaajilawwan barattootaaf kennamu hanqisuun dhimma siyaasaaf oolchuu irraa of haa qusatu jechuun diddaa dhageessisanii jiran. Diddaa kanaanis barattootni baay’inaan 294 tahan guutummaan gamtaan shira wayyaanee mormuun petition funaanuun mootummaan wayyaanee dhiibbaa barattoota irraan gaggeessu haa dhaabu jechuun iyyannoos galchanii jiran.

Haalli kunis jabaachuun barattoota Yuunivarsiitii Madda Walaabuu main campus keessattis dararaan barattoota irraan gahu akka dhaabbatu mallattoon funaanamaa jira.

Mootummaan wayyaanee duula hidhaa gaggeessuu itti fufe. Ilmaan Oromoo kitaaba Afaan Oromoo dubbisanis qajeelfama ABO dubbisaa jirtu jedhamuun hidhamaa jiru

Aside

Sadaasa 16,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee duula hidhaa gaggeessaa kan as gahe ammas jabeessuun dargaggoota Oromoo yakka tokko malee hidhuun rakkisaa jira.
Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Abbay Coomman keessattis dargaggoota Oromoo isin meeshaa waraanaa dhoksaan qabdu maqaa jedhuun duula hidhaa gaggeessaa jira. Meeshaa waraanaa kana ABOtu isinii kenne jechuun sakatta’insa jabaa duulaan gaggeessaa jira. Barataa kutaa 10ffaa kan tahe Barataa Dabalaa Hirkoos ati boombii qabda baasi jechuun reebanii miidhaa jabaa irraan geessisanii jiran. Mootummaan wayyaanee duula hidhaa gaggeessus gaaffiiwwan mirgaa irraa kan nu dhaabu humni kamuu hin jiru jechuun dargaggootni Oromoos guutummaan qabsoo jabeessaa fi waamicha walii dabarsaa jiran. Jala deemtotni mootummaa wayyaanee duula hidhaa kana gaggeessuu gooftolii isaanii irraa kan fudhatan yoommuu tahu uummatni gamtaan dura dhaabbachaa jira.

Duula sakatta’insa manaa fi karaa irratti jabaateenis uummatni Oromoo qabsoo irraa duuba akka hin deebine qeerroon Horroo Guduruu addeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun Godina shawaa Kibba lixaa Alamganaa keessatti ilmaan Oromoo kitaabawwan afaan oromoo dubbisan qajeelfama ABO dubbisaa jirtu jedhamuun hidhamaa jiru. Haala kanaanis Obbo Baqqalaa Aangeessaa jedhamu kitaaba Afaan Oromoo SAFUU jedhu osoo dubbisuu mana hidhaa mootummaa wayyaaneetti darbamee qorannoon rakkachaa jira.

I have a Dream

Aside

(A4O, 15 November 2013) This poem was adapted from “I have a Dream“, a public speechdelivered by American civil rights
activist Martin Luther King on August 28, 1963 by one of the Oromo activist some years ago.

A4 logo222 p-02This great visionary activist speech was defining not only moment American Civil Rights movement in 1960s, but also it still defining the freedom movements of the people of the world, including the Oromo people’s freedom struggle as inspired by Oromo activists and presented by Jitu Dhabassa.

HRLHA Appeal anda Urgent Action

Aside

Saudi Arabia: Extreme Brutality against migrants From Ethiopia

HRLHA Appeal and Urgent ActiHRLHA Fineon

November 13, 2013

For Immediate Release

Honorable ABDULLAH bin Abdulaziz Al Saud, King of Saudi Arabia;

Custodian of the Two Holy Mosques

Riyadh, Royal Court: 1-488-2222, Jeddah: 2-665-4233

Taif: 2-736-5200, Makkah: 2-823-4111, Madinah: 4-857-2500

His Majesty King Abdullah bin Abdulaziz,

Upon the expiration of the three months extended deadline for migrant workers to renew their residency and employment status ( November 4, 2013), thousands of migrant workers in Saudi Arabia most of whom believed to be from Ethiopia were apprehended in various regions of the Kingdom by Ministry of Labor inspection squads formed for this purpose under the pretext of flushing out workers who violate rules regarding work and residency permits.

The most victimized of the raids to flush out illegal workers were the free visa holder migrant workers of Ethiopian Origins. ‘Free visa’ holders are considered among the most exploited, lowest paid and abused workforce in Saudi Arabia. The sponsor, who keeps the worker’s passport and other travel documents with him/her, plays a crucial role in the worker’s life. All dealings with the government such as renewal of ‘iqama’ or residency permit are through the sponsor. Sources from the capital city, Riyadh, reported that among the total of 28000 surrounded migrants , authorities detained around 16,500 migrant workers in the first four days (November 5 – 9, 2013) in a nationwide crackdown across seven provinces The Saudi officials confirmed that among the seven provinces nearly half of the migrants were arrested near the southern border with Yemen and in Mecca where some Muslims stay on illegally after their pilgrimage.

Though the police officials in the capital city claim that the security forces killed the African migrant worker in el-Manhoufa because he and others tried to resist arrest, the information from the migrants and from the publicly released video confirmed that the three Ethiopians killed were murdered by the brutal action of police. Among the victims was Umere Abdurahiman Ali , 24 an Oromo national from Ethiopia who was gunned down on November 5.

grnovSaudi – HRLHA UA.pdf

Rakkoo Ummata Oromo Sa,udii Jiruu

Aside

Motummaan sa,udii jiota sadeen dabran keysa labsii baasee ture , labsiin kan algaa huda laallatu ture yero duraanii innis alagaan biyya tanatti jiraatu hundi heeraa isaa serreyfachuu qaba ka ja,u labsiin. Amma garuu ummatuma Oromoo fi kan Itophiyaa hafan qofarratti bobbahamaa jira.

Guyyaa Sadaasa 5, 2013 akkuma labsii kana hujirra olchuuf bobbahaniin labsiin kuni kan lammi biraa tokkollee hin ilaalle hujiin nutti agarsiisan. guyyuma kana ganamarraa sa,a 7tti nama lammii oromoo maqaan isaa Umaree Abduraman Alii Rasaasaan rukutanii ajjesan.

Namni guyyaa kana osoo heeraa biyyaa gutuu qabuu qabamee manatti gidraa argaa jiru nama 25 oli tahu .. Mana dhiira keysa qaban garii durreyyee fii hattuun senudhaan dubartii gudeedanii bakka garittiis meshaa mana gurratanii deeman.

Haalli kuni mufannaa guddaa jiraattota lammilee ethiopiarratti umeen guyyaa Sadaasa 9, 2013 lammileen kanneen iddoo takkatti walitti qabamuun biyya tenyaatti maatii kenya waliin nu galchaa jechuun gaaffii seeraa dhiheyfatanillee polisii sa,udii fii durreeyyee sa,udiin marfamanii dullii irratti banamee duulaa kanaan namni 68 ni madaawe namni lamaas ni du,an namni 561 qabamanii hidhaman .

Akkanatti ofirratti loluun ummataa kanaaf motummaan sa,udii labsii baasee ka ja,u polisiin mana seenee akka nama hin qabnee namni galuu barbaadu iddo takkatti walitti dhufee nu makiinaan gara dirree xayyraa akka geysinuu jechaa labsan.ammaaf labsii kanaatuu hujirraa olaa jira, haa tahu malee haalli amansiisaa akka hin tahin hubatamaa dha.

Gara biraan magaalaa makkatti ummanni kenya rakkoo guddaa keysatti argaman . Rakkolee isaan mudachaa jiran keysaa mana kiraa keysatti jiraachaa turan keysaa dirqiin gadi yaafama jiru . hedduun isaanii bakka ol seenan dhabudhaan rakko guddoof saaxilamaa jiru. Haala deemaa jiru kana mootummaan Sa’udii akka shaffisaan dhaabdee kan biyya galu sirnaan maatii fi qabeenya isaatii waliin kabajaan galchitu ummanni Oromoo biy tanatti argamu gaafata. Ummanni Oromoo fi kan biraa jiraniis haqa keenya kana nuu falmuurratti akka nu tinnisan gaafanna.

Obbo Mikkaa Gammada
Kabajaan Biyya ofiitii waliini!!!
Hawaasa Oromoo Sa’udii jiraatu